آیین معارفه دکتر سید سروش قاضی نوری نائینی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و تکریم دکتر وحید احمدی، رئیس پیشین مرکز با حضور دکتر غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر رضا نقی زاده و جمعی از مدیران، معاونین و اعضای هیئت علمی این مرکز چهارشنبه ۱ مرداد در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ابتدای این جلسه دکتر احمدی ضمن تشکر از کارکنان مرکز به دستاوردهای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در دوره ریاست خود پرداخت. وی همچنین پروژه های انجام شده و در دست اقدام مرکز را معرفی کرد و اظهار امیدواری کرد فعالیت های  مرکز با حضور دکتر قاضی نوری به نحو احسنت ادامه داشته باشد و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در جایگاه اصلی خود نقش آفرینی کند.

در ادامه دکتر سید سروش قاضی نوری، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز ضمن تشکر از دکتر احمدی گفت: مشابه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در بسیاری از کشورها وجود دارد و یکی از ارکان توسعه کشورهای توسعه یافته به شمار می آید و افزود: امیدوارم بتوانیم مسیر درست را ادامه دهیم و علم و فناوری را در خدمت توسعه کشور قرار دهیم و برای آینده گان تاثیرگذار باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: همزمان دو انتظار موازی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وجود دارد. این مرکز هم باید بتواند مسائل امروز نظام علم و فناوری کشور جواب دهد و هم برای آینده برنامه ریزی کند و ما هر کدام از این دو مورد را از دست دهیم نمی توانیم مسئولیت خود را به خوبی انجام دهیم. برای محقق شدن این امر چند محور باید در اولویت باشد که مهمترین آن هوشمندی سیاستی است و باید بتوانیم هوشمندی لازم برای سیاستگذاران فراهم کنیم و این امر جز با استفاده به موقع سیاست ها توسط سیاستگذاران محقق نخواهد شد و برنامه های سیاستی باید درمتن جامعه انجام شود. دکتر قاضی نوری همچنین افزود: ارزیابی سیاست ها محور دیگری است که باید مورد نوجه قرار بگیرد و باید از تجربه ها یادگیری داشته باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه بیان کرد: در حوزه نیروی انسانی نیز باید محور نیروی انسانی باید هدف این باشد که محل رفت و آمد متخصصان این حوزه باشیم و همه متخصصان حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات را خانه خودشان بدانند.

دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ضمن تشکر از زحمات دکتر احمدی، از پیشینه حضور خود در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  گفت و در خصوص فعالیت ها و ماموریت های مرکز گفت: نمونه های خوب جهانی همچون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وجود دارد و ما می توانیم با ارزیابی خود و مقایسه با مراکز مشابه بین المللی جایگاه اصلی این مرکز را پیدا کنیم و وظیفه ملی خود را اجرا کنیم. وی از حسن انتخاب دکتر غلامی تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد روزهای خوبی پیش رو خواهد بود.

دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز نیز ضمن تشکر از زحمات دکتر احمدی گفت: مرکز با برگزاری نشست های متعدد در حوزه های مختلف توسط گروه های پژوهشی تبدیل به محل تجمع متخصصان شده است و امیدوارم این فعالیت ها در مسیر اهداف مرکز ادامه دار باشد.

دکتر رضا نقی زاده نیز بر اهمیت تعامل بین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد و اظهار امیدواری کرد در آینده بتوانیم کارهای موثر و به نفع کشور انجام دهیم.

دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه از زحمات دکتر احمدی تشکر کرد و ضمن قدردانی از زحمات وی گفت: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور همانند یک دانشگاه و یا پژوهشگاه نیست و نهادی فکری کنار وزارت علوم است و باید در فعالیت ها و برنامه ها و انجام ماموریت های وزارت علوم اثربخش باشد و هم افزایی ایجاد کند. وی تاکید کرد مرکز تحقیقات باید آمادگی داشته باشد و مسائل و مشکلات را پیدا و برای آنان راه حل پیشنهاد کند.

دکتر رحیمی در ادامه افزود: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و معاونت پژوهشی وزارت علوم باید با هم تعامل داشته باشند.

وی در ادامه گفت: اعضاء هیئت علمی مرکز باید چابک و تاثیرگذار باشند و اثرگذاری آنان محسوس باشد و باید توجه کنیم که این مرکز، مرکز مطالعات و تحقیقاتی است برای پاسخگویی به نیازهای وزارت علوم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: باید از گذشته درس بگیریم و تنها به نوشتن آیین نامه ها اکتفا نکنیم بلکه بتوانیم اثربخش باشیم و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز باید اثربخشی اقداماتش را در عمل ببیند.

دکتر رحیمی به اهمیت برگزاری دوره های پسادکتری در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اشاره کرد و گفت محققان توانمند باید در این مرکز پرورش پیدا کنند.

در پایان این جلسه از زحمات دکتر وحید احمدی در دوران ریاست وی تقدیر و تشکر شد.

*فایل تصویری کامل این نشست در صفحه اینستاگرام مرکز به نشانی @nrisp  در دسترس است.