به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست علم در خدمت صلح و توسعه به همت گروه اقتصاد علم این مرکز در سالن اجتماعات مرحوم دکتر قانعی راد برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر مژگان سمندر اشتهاردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان تاریخچه رشد اقتصادی کشور ها به اهمیت موضوع ترویج علم در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین علت متفاوت بودن میزان رشد اقتصادی کشورها تفاوت در درونی سازی علم، فناوری و نوآوری در جوامع است. وی افزود ترویج علم از صرف انرژی در جهت خلق دوباره جلوگیری می کند و باعث می شود جامعه روی مسائل جدید تمرکز کند و شاهد نوآوری باشیم.

  

در ادامه دکتر حسین راغفر به سخنرانی با موضوع ارتباط بین اقتصاد و چالش های فقر برای صلح پرداخت. وی با اشاره به اهمیت توجه ویژه به کار و هویت افراد و تعلق خاطر آنان به شغلی که دارند گفت: امروزه در کشور با توجه به سردرگمی در سیاستگذاری اقتصادی شاهد چالش های فراوان اقتصادی هستیم و این چالش باعث به وجود آمدن شکاف های اقتصادی میشوند و این شکاف ها باعث از بین رفتن امنیت در جوامع می شود. وی تاکید کرد با زیاد شدن سطح درآمد و رشد اقتصادی خطر درگیری و ستیز در جوامع کمتر میشود.

*فایل صوتی سخنرانی ها در بخش پادکست ها بارگزاری شده است*