به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مراسم اختتامیه جشنواره دانشجویی "فردا ممکن است در شهر من زلزله بیاید"، روز پنجشنبه سی‌ام فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ تا ۱۸ در باغ کتاب تهران برگزار می شود. براساس فراخوان این جشنواره دانش آموزان دبستان و دوره متوسطه اول، تا پایان آذر ماه سال گذشته آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند. شایان ذکر است مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یکی از حامیان این جشنواره بوده و دکتر حسین شیخ‌رضایی، عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ترویج علم مرکز نیز به عنوان دبیر این جشنواره حضور دارد.