اولین جلسه همکاری و هماهنگی برای امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی میان سه مجموعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه علمی، روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر نسرین نورشاهی، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دکتر حسین میرزایی، رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه علمی، در مرکز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر احمدی با اشاره به مأموریت‌های این سه مجموعه به عنوان کانون‌های فکری وزارت علوم، گفت: این سه مجموعه باید در جهت انجام فعالیت‌های مشترک پیش روند و هم‌افزایی داشته باشند. بنابراین ادامه جلسات کمک خواهد که تیم‌های هر مجموعه با ظرفیت‌های دو مجموعه دیگر، آشنا و به این ترتیب زمینه‌های کار مشترک فراهم شوند.

در ادامه دکتر میرزایی با اشاره به نگاه مثبتی که همیشه به طرح بحث مربوط به انجام فعالیت‌های مشترک این سه مجموعه وجود داشته گفت: با توجه به آنکه این مسئله همیشه دغدغه این سه مرکز بوده، پیشنهاد می‌کنم برای اغلب امور فعالیت‌ها می‌تواند در قالب مشارکت و همکاری این سه مرکز شکل بگیرد.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی بر بازگشت هر مرکز به مأموریت تعریف شده در اساس‌نامه آن مرکز تاکید کرد و با اشاره به هم‌پوشانی برخی وظایف این سه مرکز بیان داشت: با تشکیل این کنسرسیوم، شاید نیاز باشد که ما یک بازنگری در گروه‌های پژوهشی خود داشته باشیم. وی تصریح کرد: ما می‌توانیم این تفکیک ساختاری  را بصورت علمی و دقیق انجام دهیم،.

دکتر میرزایی برگزاری جلسات مستمر این سه مرکز را ضروری دانست و اظهار کرد: وظایفی که به صورت مشترک توسط ما به عنوان پژوهشکده‌های ستادی انجام شوند، به تنهایی به سرانجام نمی‌‍‌‌رسند و قطعاً تأثیری که فعالیت‌های سه‌جانبه ایجاد می‌کند بسیار اساسی‌تر خواهد بود.

وی گفت: در این راستا، برگزاری همایش‌های مستقل سه‌جانبه و تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری آنها را می‌توان در نظر داشت. برای انجام این امر، کارهای مشترک نیاز است که یک سازمان‌دهی ارتباطی-کاری انجام دهیم.

وی در انتها خاطر نشان کرد: علاوه بر هدف اصلی برگزاری این نشست‌ها، در این مسیر هم انتقال تجربه صورت می‌گیرد و هم با وظایف هم و پروژه‌های انجام شده هر مرکز بیشتر آشنا می‌شویم. ضمن آنکه این حضور و گفتگو، باعث افزایش کیفیت مراکز و توانایی‌های هر یک نیز خواهد شد.

در ادامه این نشست هم‌اندیشی، دکتر نورشاهی به چهار کلیدواژه برای روشن شدن مسیر ادامه جلسات اشاره کرد و توضیح داد: موضوع هم‌پوشانی‌ها و موازی‌کاری‌ها، هم‌افزایی‌ها، همکاری‌ها و بیانیه‌ها و ارائه‌های مشترک را باید مدنظر قرار دهیم.

وی در خصوص موضوع بیانیه‌های مشترک افزود: در حال حاضر موضوع ساماندهی، مسئله مورد توجه است. در این رابطه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسط ما سه مرکز ارائه می‌شود و در نهایت این پیشنهادها به شکل یک بیانیه مشترک و جامع به وزارت ارائه شود.

دکتر نورشاهی تقسیم‌بندی موضوع جلسات را بر اساس این چهار محور پیشنهاد داد و گفت: به این ترتیب این امکان وجود خواهد داشت که با بررسی موازی‌کاری‌ها به هم‌افزایی و همکاری هرچه بیشتر برسیم.

دکتر احمدی درجمع‌بندی این نشست هم‌اندیشی، ضمن تأکید بر واقع‌بینانه پیش رفتن، مجموعه نکات بیان شده را قابل توجه عنوان کرد و گفت: برای آنکه در مراکز و موسساتی این‌چنینی گام اساسی برداشته شود، باید بدنه آن مرکز و مؤسسه آماده باشد. به عنوان مثال، در این مرکز تعیین شده که اعضای هیأت علمی ۳۰ درصد به انجام علاقمندی‌ها و کارهای تخصصی بپردازند و ۷۰ درصد زمان خود را در راستای انجام مأموریت‌های مرکز صرف کنند. پس برای آنکه بتوانیم از توانمندی‌های همدیگر استفاده کنیم، باید بدنه هر مجموعه و زمینه‌های لازم آماده باشد.

وی در ادامه پیشنهاد داد: در خصوص این برنامه‌ریزی‌ها نیاز است که ما سه مجموعه، هیأت ممیزه مشترک داشته باشیم و پیش‌نیازهای آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

مشاور وزیر علوم با اشاره به اشتراکاتی که در زمینه عناوین و فعالیت‌های گروه‌های پژوهشی هر مجموعه وجود دارد گفت: اینها مسائلی است که باید درباره آنها، بدون نگاه ایده‌آل‌گرایانه، فکر کرد.

دکتر احمدی در انتها خاطر نشان کرد: هماهنگی با وزارتخانه برای پذیرش این همکاری‌های سه‌جانبه نیز بسیار حائز اهمیت است.