به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به همراه جمعی از اعضاء هیات علمی مرکز نشست مشترکی با دکتر ایمان افتخاری رییس صندوق حمایت از پژوهشگران تشکیل دادند.

در این جلسه که با هدف توسعه همکاری برگزار شد، دکتر احمدی در ابتدا گزارش مبسوطی از فعالیت ها و دستاوردهای مرکز ارائه داد. وی با اشاره به سابقه همکاری میان این دو مجموعه گفت: با توجه به ظرفیت های مرکز میتوانیم همکاری های گذشته را توسعه بخشیم. برگزاری همایش ها و حمایت از اساتید و دانشجویان و همچنین اجرای پروژه های تعریف شده از مواردی بود که دکتر احمدی به آنها اشاره کرد.

دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز ضمن اشاره به تفاهم نامه ای که پیش تر منعقد شده است بر لزوم تشکیل یک کارگروه به منظور اجرایی سازی مفاد تفاهم نامه تاکید کرد و گفت: پروژه هایی که در آن تفاهم نامه تعریف شده است باید عملیاتی شوند.

دکتر افتخاری نیز از شکل گیری این همکاری مشترک ابراز خرسندی کرد و گفت: موضوع سیاستگذاری از موضوعات پر اهمیتی است و به تازگی در کشور حرکت های خوبی شکل گرفته است و استعدادها و توانمندی های بالقوه ای نیز وجود دارد. وی با اشاره به اینکه نیاز کشور بیش از چیزی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد بر لزوم ایجاد تعادل میان فعالیت های علمی و اجرایی تاکید کرد و گفت: این همکاری برای ما مغتنم است و امیدواریم که با توسعه این همکاریها به دستاوردهای خوبی در جهت صلاح کشور برسیم.

وی در ادامه افزود: نگاه کلی صندوق حمایت از پژوهشگران حمایت از تحقیقات پایه است و پژوهش در مراحل ابتدایی حمایت و به سمت فناوری و نوآوری هدایت می شود.  ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران به طور خاص به پژوهش هایی در حوزه علوم انسانی اشاره کرد و افزود: هدف اصلی ما تقویت پژوهش های بنیادی است و به علوم انسانی توجه ویژه ای داریم و حوزه سیاستگذاری نیز جزو مباحثی است که نیازمند توجه زیاد است.

دکتر افتخاری با توجه به نزدیک شدن به هفته ترویج علم بر اهمیت این حوزه اشاره کرد و گفت: ما تلاش کرده ایم معاونت ترویج علم و مردمی سازی علم را فعال کنیم و با توجه به پیشینه خوب مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این حوزه میتوانیم ار تجارب این مرکز استفاده کنیم و مکمل خوبی برای هم باشیم.

دکتر امینی معاون آینده پژوهشی علم و فناوری صندوق نیز موضوع تعریف همکاری سه جانبه میان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، صندوق حمایت از پژوهشگران و شورای عالی عتف را مطرح کرد و گفت با توجه به اینکه مرکز متولی سیاستگذاری است و شورای عالی عتف سیاست های کلی را دارد، با استفاده از شبکه علمی صندوق میتوانیم پروژه های خوب و مفیدی را تعریف کنیم.

در پایان نیز دکتر احمدی ضمن تشکر از حاضرین در جلسه اظهار امیدواری کرد که در آینده همکاری ها توسعه یافته و مرکز و صندوق بتوانند پروژه های دو جانبه و سه جانبه به همراه شورای عالی عتف تعریف و اجرا کنند.