به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گروه حقوق و اخلاق علم و فناوری و گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور جلسه نقد و بررسی کتاب اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران، اثر سید آیت الله میرزایی را برگزار می کند.  
این نشست با حضور سید سپهر قاضی نوری، عباس کاظمی و مصطفی مهرآیین روز یکشنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.

حضور برای عموم در این نشست آزاد است