به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست تخصصی دانشگاه کارآفرین از نظر تا عمل روز شنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۱۰ الی ۱۲ در این مرکز برگزار می گردد. دکتر بهزاد سلطانی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان و دکتر بهروز زارعی، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران سخنرانان این نشست می باشند.

علاقه مندان می توانند در صورت عدم حضور از طریق آدرس اینستاگرام مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به نشانی NRISP به صورت آنلاین در این نشست شرکت کنند.