به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور جلسه تخصصی بررسی "پیش‌نویس دانشگاه ارزش آفرین (جامعه محور یا کارآفرین) ضرورت ها و الزام ها" با حضور دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر رسایی، رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  مشارکت نخبگان خبره و کلیدی این حوزه، شنبه ۱۳ مهرماه در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که با هدف بررسی و اصلاح سند پیشنهادی دانشگاه کارآفرین برگزار گردید دکتر رضا نقی زاده عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارائه مقدمه ای به مرور نظرات دریافت شده از معاونت های پژوهشی چندین دانشگاه و مرکز پرداخت. وی در ادامه گفت: ساختار پیشنهادی باید در قالب یک سند بازآرایی شود. دکتر نقی زاده افزود: در ابتدا باید گام به گام پیش رویم و برای شروع کار باید عنوان را انتخاب کنیم. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه گفت: تا به حال واژه های کارآفرین، ارزش آفرین و جامعه محور سه عنوانی بوده که تا به حال پیشنهاد شده است. وی افزود: نگاه ما به دانشگاه کارآفرین طوری ست که تمام اجزای دانشگاه به سمت کارآفرینی می رود که با کارآفرینی در دانشگاه متفاوت است. اگر عنوان دانشگاه ارزش آفرین را بپذیریم باید ارزش را نیز تعریف کنیم.

دکتر بهزاد سلطانی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در مورد ساختار سند گفت: خوب است که در ساختار این سند اقدامات اجرایی اضافه شود و همچنین شورای راهبردی سند دیده شود. وی در ادامه افزود: در این سند باید پژوهش را از فناوری و نوآوری جدا کنیم. دکتر سلطانی در مورد انتخاب عنوان گفت: دانشگاه کارآفرین از نظر من عنوان خوبی برای این مدل از دانشگاه ها می باشد ولی بهتر است که هر سه عنوان دانشگاه کارآفرینی، کارآفرینی در دانشگاه و دانشگاه جامعه محور را در مقدمه تعریف کنیم.

دکتر بهروز زارعی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران گفت: تفاوت زیادی بین دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی در دانشگاه وجود دارد. دکتر زارعی عنوان دانشگاه کارآفرین را مناسب دید و گفت باید در این دانشگاه ها اصول دانشگاه کارآفرین را پیش بگیریم.

دکتر رسایی، رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  نیز ضمن ابراز خوشحالی از پیشبرد این پیشنهاد گفت: باید همه اسناد را جمع آوری کنیم تا سندی که در اینجا تهیه می کنیم موازی با سایر اسناد نباشد.

وی در رابطه با عنوان این دانشگاه گفت: عناوین متفاوتی در سطح دانشگاه های کشور وجود دارد که باعث ایجاد نابسامانی شده است. دکتر رسایی افزود:دانشگاه جامعه محور عنوانی است که میتواند عناوین دیگر را نیز در بر بگیرد. وی تاکید کرد دانشگاه جامعه محور را عنوان اصلی مطرح کنیم و در تعریف آن از کارآفرینی و ارزش آفرینی هم صحبت شود.

دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در تماسی اینترنتی گفت: طبق پژوهشی که در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد تمامی مکتب های دانشگاهی دنیا مطالعه شد و ۱۴ مکتب مختلف استخراج شد. وی افزود: خوب هست که حق انتخاب را به دانشگاه ها بدهیم و قدرت انتخاب را از دانشگاه ها نگیریم. دکتر بهرامی عنوان دانشگاه کنشگر را مطرح کرد و گفت: دانشگاه ها بنا به موضوعات روز جامعه و آینده باید برنامه های خود را تنظیم کنند.

دکتر مهارتی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ادامه گفت: خوب هست که در جلسه ای مدل های موجود را بررسی کنیم و دنبال اجرایی کردن آن باشیم. وی افزود در انتخاب عنوان باید از عناوین بین المللی استفاده کنیم. وی دانشگاه نسل سوم را برای عنوان پیشنهاد کرد.

دکتر اکرم قدیمی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به اهمیت حضور معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسات اشاره کرد و افزود: همه عناوین پیشنهاد شده عناوین خوبی هستند ولی نمی شود از تمام آنها استفاده کرد. وی در ادامه گفت: شکی در اینکه دانشگاه باید در جامعه نقش آفرینی کند نیست. هدف ما از تهیه این سند حل مشکلات امروز نیست بلکه میخواهیم یک کار اساسی و علمی انجام دهیم. وی همچنین گفت: دانشگاه کارآفرین با تعریف کردن مفاهیم و مشخص کردن چهرچوب و برنامه آن عنوان خوبی است.

دکتر اشتهاردی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه گفت: در تهیه این سند نگاه ما نگاه کارآفرینی است پس باید از عنوان دانشگاه کارآفرین استفاده کنیم و در آینده می توانیم اسناد دیگری تدوین کنیم و به جامعه محور بودن بپردازیم.

دکتر کوثری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز در ادامه گفت: باید هدف وزارت علوم را از تهیه این سند بررسی کنیم و طبق آن عنوان مناسب را انتخاب کنیم. وی افزود: کارآفرینی در دانشگاه از نظر من عنوان مطلوبی است.

در جمع بندی استفاده از عنوان دانشگاه جامعه محور در صورتیکه سند جامعیت داشته باشد و استفاده از عنوان دانشگاه کارآفرین در صورتیکه سند فقط برای دانشگاه هایی که کارآفرینی را انتخاب می کنند؛ مواردی بود که مطرح شد و تصمیم گیری نهایی در این خصوص به جلسات بعدی موکول شد.