به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، جلسه روسای پژوهشگاه ها ی ملی کشور با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز سه شنبه ۱۲ شهریورماه به میزبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوربرگزار شد.

در ابتدای این نشست نحوه مشارکت پژوهشگاه ها در هفته پژوهش با برپایی غرفه، انجام کارهای رسانه ای و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری شد تا معاونت های پژوهشی پژوهشگاه ها با طراحی یک برنامه اجرایی  مسوول رسیدگی به امور برگزاری هفته پژوهش شوند.

در ادامه دکتر وحید احمدی اهمیت پذیرش دانشجو در پژوهشکده ها مورد تایید قرار داد و گفت: اساتید در پژوهشگاه ها میتوانند با نظارت بر کار دانشجویان پروژه های پژوهشی خوب و با کیفیتی را مدیریت کنند.

در ادامه نیز دکتر رجبی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)  با بیان تفاوت های میان اصلاح نامه و فرهنگ لغت به معرفی اصطلاح نامه پرداخت. وی در این خصوص گفت: کاربردهای اصلی اصطلاح نامه عبارت است از بازیابی و سازماندهی اطلاعات، تولید هستان شناسی، اموزش و تحلیل اطلاعات. وی در ادامه ضمن معرفی نرم افزار تزاروس بیلدر گفت: نرم افزار تزاروس بیلدر به سفارش ایرانداک طراحی شده است. دکتر رجبی در ادامه افزود: در اصطلاح نامه حرکت از عام به خاص می باشد به طوریکه از یک واژه عام شروع میکنیم و سپس به گرایش های آن واژه می رسیم. عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با رجوع به  اصطلاح نامه موجود در وب سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با بیان چند مثال به معرفی این سامانه پرداخت.