به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یکصد و ششمین گردهمایی ادواری معاونین و مدیران اداری و مالی پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی این مرکز روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. در این جلسه موضوعات مربوط به تخصیص بودجه سال ۹۸، لایحه و اعتبارات بودجه ۹۹ و عضویت مراکز در سامانه های قانون برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.