به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، طی دیداری که دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز، با دکتر محمدرضا عارف، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، داشت، تاریخچه مرکز، مأموریت و حوزه‌های فعالیت‌ آن در سطح داخلی و ملی تشریح شد.

در این دیدار که به منظور گفتگو در راستای حمایت بیشتر از مرکز صورت گرفت، دکتر عارف در ابتدا از این دیدار ابراز خوشحالی و از مجموعه فعالیت‌های مرکز قدردانی کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه چالش میان وزارت علوم و دانشگاه‌ها همیشه وجود داشته، گفت: اوج بازگرداندن اختیارات وزارت علوم، قانون مترقی جدید وزارت علوم بود که سال ۸۱ تصویب شد. اولین قدم در اجرای این قانون در آن زمان برداشته شد.  من شورای پژوهش‌های علمی را منحل کردم تا شورای عتف شکل بگیرد.

وی افزود: من بر این باور هستم که یک نهاد علم باید متصدی علم و فناوری در کشور باشد، نه نهادهای مختلف! به دلیل وجود این نهادهای مختلف است که امروز شما با این واقعیت روبه‌رو هستید که وزارت علوم ضعیف شده است.

دکتر عارف با بیان اینکه نهاد علم و فناوری در کشور باید دارای اقتدار باشد، گفت: مسائل امروز وزارت علوم باید چاره‌اندیشی شود.

وی در خصوص برطرف کردن این مشکلات به ارائه راهکار پرداخت و بیان داشت: می‌توان در این جهت به تولید سند روی آورد، مثلاً اینکه سیاست علم و فناوری آینده کشور چیست و از این منظر در چهل سال آینده چه جایگاهی داریم. این کاری است که مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  با دسترسی خوبی که به تمام اساتید مرتبط دارد، به‌خوبی می‌تواند انجام دهد. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید سیاست‌ها را تصویب کند، نه اینکه تهیه‌کننده آنها باشد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مسائل مربوط به فناوری و ارتباط آن با علم و صنعت هنوز در کشور ما حل نشده گفت: این مسئله احتیاج به یک سیاست‌گذاری عملیاتی دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به جایگاه فعلی مرکز و اعتماد به آن، در مسیر تولید سیاست‌های علم و فناوری کشور بروید. در این مسیر هر زمان نیاز باشد می‌توان از مجلس هم کمک گرفت.

دکتر عارف افزود: آرزوی ما اقتصاد بدون نفت است، یعنی اقتصاد دانش‌محور که باید بدایم با چه راهبرد، اولویت و رویکردی پیش برویم و این مسئولیت مرکز است. در این خصوص، بسیار مهم است که مرکز در جایگاه خود قرار گیرد، چرا که وظیفه ملی دارد و مسئولیت‌های آن به وزارت علوم محدود نمی‌شود.

وی در انتها از تلاش‌ها و اراده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در انجام مسئولیت‌ها قدردانی کرد و همکاری خود برای ایجاد ارتباط با مجلس و در نظر داشتن ملاحظات مربوط به افزایش بودجه مرکز را اعلام داشت.