به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دومین نشست تخصصی کارگروه ارزیابی آیین‌نامة ارتقاء اعضای هیات علمی علوم انسانی روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه  با حضور دکتر بابک شمشیری از دانشگاه شیراز، دکتر سعید رضایی شریف آبادی و دکتر  عبدالحميد میرحسینی از دانشگاه الزهرا، دکتر محمد حسن زاده از دانشگاه تربيت مدرس، دکتر لاله صمدی از دانشگاه شاهد و دکتر المیرا جنوی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر نوروزی چاکلی که ریاست جلسه را بر عهده داشت  در مورد لزوم ارانه یک پکیج در قالب مشخص‌شده تا پایان بهمن‌ماه، مطالبی را عنوان کرد. وی تأکید کرد که تفاوت فعالیت‌های حوزة علوم انسانی با سایر حوزه‌ها باید با شواهد علمی نشان داده شود.

در ادامه،‌ دکتر عبدالحمید میرحسینی،‌ سخنران مدعو این نشست در دو بخش تفاوت ماهیّت فلسفی علوم انسانی با سایر حوزه‌ها و همچنین سنجش و ارزیابی علم و فناوری مطالبی را مطرح کرد.

در ادامه حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان این نشست دکتر نوروزی چاکلی، به جمع بندی مطالب پرداخت و مبانی فلسفی و بنیادی حوزه علوم انسانی، تفاوت های حوزه علوم انسانی با سایر حوزه ها و همچنین  پرداختن به محورها و معیارها و شاخص ها به شکل اجرایی را لازمه شکل گیری بدنه خروجی این جلسات عنوان کرد.

در هفته های آتی، ادامه این نشست با حضور تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.