به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست رونمایی و نقد ویژه نامه جامع سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری با حضور تدوین گر و سردبیر ویژه نامه جامع سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، دکتر سید سپهر قاضی نوری  برگزار می شود.  این نشست با حضور صاحبنظران این حوزه؛ دکتر منوچهر منطقی، دکتر محمد رضا آراستی، دکتر مهدی محمدی، دکتر مهدی گودرزی و دکتر آرش موسوی روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام با شماره ۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۱۱۸ تماس حاصل نمایند. شرکت در این نشست برای عموم رایگان است.