به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر هدایت سرپرست مرکز تحقیقات سیاستگذاری علم و فناوری و نوآوری اندونزی روز یکشنبه ۱۹ آبانماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با یکدیگر دیدار کردند.

در این جلسه که به منظور آشنایی بیشتر و بررسی زمینه های همکاری مشترک برگزار شد دکتر هدایت ضمن ابراز خوشحالی از این دیدار گفت: ایران در زمینه علم و فناوری از جایگاه خوبی برخوردار است و کشور اندونزی در بسیاری از زمینه ها میتواند از ایران الگوبرداری کند. وی  در ادامه به معرفی مرکز تحقیقات سیاستگذاری علم و فناوری و نوآوری اندونزی پرداخت و گفت: این مرکز یک مرکز تحقیقاتی غیر دولتی است و به طور مستقل به انجام پروژه های تحقیقاتی می پردازد. وی افزود مرکز تحقیقات سیاستگذاری علم و فناوری و نوآوری اندونزی در حال برنامه ریزی جهت  تغییرات ساختاری است تا در آینده بتواند بیشتر در حوزه سیاستگذاری به فعالیت بپردازد.

دکتر احمدی نیز اظهار امیدواری کرد تا در آینده همکاری های خوبی میان این دو مرکز صورت گیرد.