گزارش اخیر موسسه «شورای آکادمی‌های کانادا» که به تازگی منتشر شده است، بر اهمیت سیاست‌های ملموس علمی در سطح دولت‌های محلی این کشور تاکید جدی دارد.

دکتر جوی جانسون، رئیس کارگاه هدایتی شورای آکادمی‌های کانادا و جانشین ریاست تحقیقات در دانشگاه سایمون فریزر، در این باره می‌گوید: «در کانادا، علم به همان اندازه که موضوعی ملی است، در سطوح دولت‌های محلی نیز مورد توجه می‌باشد. در حال حاضر، موسساتی که در حیطه علم فعالیت دارند، در کنار زیرساخت‌ها و بودجه ای که امکان فعالیت‌های علمی را میسر می‌کند، بخشی از یک نظام چند لایه محسوب می‌شوند که ناهماهنگ و پیچیده است. تحقق مزایای علم برای یک کشور نیازمند سیاست‌های علمی ملموس و موثر در تمام سطوح دولتی است».

در حالی که دولت‌های محلی در کانادا دارای سیاست‌های علمی جدی و غیر مستقیمی می‌باشند، گزارش جدید بر لزوم در پیش گرفتن سیاست‌های ملموس و دارای نتایج آشکار تاکید دارد تا از طریق آنها بتوان به بیان ارزش و اهداف حمایت از علم، تقویت و افزایش هماهنگی و همسویی با دولت فدرال و افزایش شفافیت هرچه بیشتر در زمینه سیاست‌های علمی پرداخت. اعمال سیاست‌های ملموس علمی در سطح دولت‌های محلی همچنین می‌تواند به جلب حمایت دولت فدرال از سیاست‌های هر منطقه و استانی بینجامد.

این گزارش حاصل کارگاهی دوروزه است که با هدف شناسایی ملاحظات لازم در زمینه سیاست گذاری علم در سطح دولت‌های محلی، به خصوص استان‌ها و قلمروهای کانادا برگزار شد.

گزارش در میان یافته‌های این کارگاه، خاطر نشان می‌کند یک چارچوب جامع برای سیاست گذاری در علم می‌تواند در پنج حیطه محوری و مهم تعریف شود که عبارتند از مردم، زیرساخت‌ها، تحقیقات، فرهنگ علمی و تلاش برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی. گزارش همچنین صراحت دارد سیاست گذاری در حیطه‌های علم و نوآوری در عین تفاوت‌هایی که با هم دارند، به شکل جدایی ناپذیری با هم مرتبط اند و این که هماهنگی و همکاری بین این دو بخش و بین دولت‌های محلی و دولت فدرال، بسیار ضروری است. با توجه به تغییرات سریع علم و جهانی شدن فعالیت‌های تحقیقاتی، تعهد به علم و اتخاذ سیاست‌های انعطاف پذیر و در عین حال مداوم و پیگیرانه در این حیطه، نقش مهمی در موفقیت در بلندمدت دارد.

دکتر اریک مسلین، رئیس و مدیر اجرایی شورای آکادمی‌های کانادا در این باره می‌گوید: «مطالعه ما نشان می‌دهد تعهد بلندمدت به سیاست‌های علمی دولت‌های محلی نقش مهمی در حفظ و توسعه اکوسیستم علمی کانادا ایفا می‌کند. در واقع، و با توجه به انتشار گزارش بررسی علوم پایه کانادا، فرصتی عالی برای استان‌های کشور فراهم آمده است تا ببینند چگونه می‌توانند سرمایه گذاری خود را در زمینه علم، با اولویت‌های دولت فدرال هماهنگ و تنظیم کنند تا به حداکثر تاثیرگذاری در این زمینه برسیم».

گزارش جدید که به تقاضای دولت آلبرتا تهیه شده است، همچنین به بیان ملاحظات خاصی برای این استان و ابتکارات موفقیت آمیزی مانند راه اندازی اداره تکنولوژی و تحقیقات ماسه نفتی و بنیاد آلبرتا در زمینه تحقیقات پزشکی پرداخته است. در مجموع، این گزارش به گونه ای تهیه شده است تا به مثابه نقشه راه در زمینه مشاوره و آگاهی بخشی به محافل سیاست گذاری استان‌ها و مناطق مختلف کانادا عمل کند.

منبع: phys.org

ترجمه: حمید خطیبی

@nrisp