جهان در آستانه انقلاب علمی در حوزه فناوری های کوانتومی و ظهور عصر جدیدی از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که همانند انقلاب فناوری های دیجیتال و ظهور عصر اطلاعات، تحول بزرگی را در زندگی بشر ایجاد خواهد کرد؛ پدیده ای که به عنوان انقلاب کوانتومی دوم شناخته می شود. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای عمومی سازی علوم و فناوری کوانتومی، انجمن ترویج علم ایران با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مدرسه تابستانی علوم و فناوری کوانتومی به زبان ساده را از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ شهریور ماه ۹۸ در  به صورت رایگان برای دانش آموزان ممتاز مدارس تهران و با حضور اساتید مجرب دانشگاهی برگزار می کند.

مراسم افتتاحیه با حضور:

دکتر علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی و دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

برگزار خواهد شد.