به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مراسم تکریم از دکتر اکبر اعتماد، بنیانگذار موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی با حضور دکتر وحید احمدی، مشاورز وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز یکشنبه ۵ خرداد برگزار شد.

در ابتدای این نشست که با حضور مدیران و اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد دکتر احمدی به معرفی مرکز پرداخت و در ادامه دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهشی مرکز فعالیت های مرکز را بیان کرد.

دکتر اکبر اعتماد که در سال ۱۳۴۸ با تاسیس موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی فعالیت خود را در ایران شروع کرده است گفت: در آن زمان تنها هدف من خدمت به جامعه و رفع نیازهای جامعه بود. وی افزود هدف از تولید علم باید خدمت به جامعه و حل مسائل مردم باشد. وی تاکید کرد که مردم جامعه باید احساس کنند که مسائل آنها شنیده و درک میشود.

دکتر اعتماد گفت: در آن زمان ماموریت موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی پشتیبانی از وزارت علوم بود و تمامی تصمیمات مربوط به دانشگاه ها در این موسسه گرفته میشد.

در ادامه این نشست بنیانگذار موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی از تجربیات خود در فرآیند تاسیس دانشگاه بوعلی همدان گفت و افزود: قبل از تاسیس دانشگاه بوعلی همدان مشکلات مناطق غرب ایران را بررسی کرده بودیم تا با ایجاد دانشگاه مشکلات مردم را هموار سازیم.

دکتر احمدی در انتهای نشست اظهار امیدواری کرد که در آینده نیز بتوان از تجربیات ارزشمند دکتر اعتماد بهره برد.