به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته وبهره گیری از توانمندی های علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و فناوری، تفاهم نامه همكاری دوجانبه میان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مرکز پژوهشهاي شوراي اسلامی شهر مشهد منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، جلسه ای با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر تقی ابراهیمی سالاری، رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد با هدف تسهیل و توسعه همكاری های علمی و پژوهشهی بین مرکز تحقیقات و مرکز پژوهش ها در ارتباط با فعالیت ها و مأموریتهای طرفین برگزار شد. در این جلسه دکتر تقی ابراهیمی سالاری ضمن معرفی فعالیت های مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد قدیمی ترین مرکز پژوهشی شورای شهر کشور است. وی افزود: تمامی اعضاء این شورا از اعضاء هیات علمی و افرادی دانشگاهی هستند و در این مرکز بیشتر کارهای دانشگاهی و مطالعاتی انجام میشود. دکتر ابراهیمی سالاری گفت: ما همیشه سعی کرده ایم کارهای مشاوره ای انجام دهیم و بر اساس نیاز شهر و شهروندان و اهمیت موضوع به کارهای پژوهشی بپردازیم.

دکتر احمدی نیز بر مشارکت استان خراسان رضوی در طرح آمایش علم و فناوری استان ها تاکید کرد. وی افزود: رسیدن به شهر هوشمند یکی از مسائلی است که بر کیفیت زندگی مردن تاثیر مثبتی دارد. مشاور وزیر همچنین مشارکت اعضاء جوان هیات علمی را امری مهم دانست.

در پایان جلسه دکتر وحید احمدی و  دکتر تقی ابراهیمی سالاری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. دکتر احمدی اظهار امیدواری کرد این تفاهم در جهت نیازهای کشور قدم موثری باشد.