به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، میز گرد تخصصی معرفی مفاهیم، مبانی و مدل های ره‌نگاشت فناوری از سلسله میزگرد های تخصصی آینده پژوهی به همت گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز دوشنبه ۳۱ تیرماه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست که با سخنرانی دکتر حامد کاشانی، مدرس و پژوهشگر حوزه آینده پژوهی و هوافضا برگزار گردید، دکتر امیرهوشنگ حیدری به معرفی گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پرداخت.

در ادامه دکتر حامد کاشانی به تشریح مفاهیم، مبانی و مدل های ره‌نگاشت فناوری پرداخت. وی تاکید کرد: شالوده هرگونه برنامه ریزی آینده محور، پیش بینی است.

دکتر کاشانی با اشاره به اینکه رویکرد آینده پژوهی رویکردی کل نگر و یکپارچه است گفت: شکست برخی پیش بینی ها نباید به کنار گذاشتن آن منجر شود. وی با اشاره به اینکه امروزه فناوری بسیار سریع رشد میکند گفت: در نسل کنونی آینده پژوهی ابزار خوبی برای برنامه ریزی می باشد.

وی در ادامه با اشاره به آینده نگاری در فناوری گفت: وقتی از آینده نگاری در فناوری صحبت میکنیم در افق زمان کوتاه مدت نگاه عملیاتی داریم ولی وقتی به افق زمانی دور توجه داریم باید به سمت تدوین استراتژی معطوف شویم.

دکتر کاشانی ضمن اشاره به آینده نگاری کوتاه مدت و طولانی مدت افزود: در آینده نگاری میان مدت باید بتوانیم به افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را هم دخیل کنیم. وی افزود: نوع تفکر در آینده نگاری کوتاه مدت تدریجی، پیوسته و تکاملی است در حالیکه در آینده نگاری طولانی مدت نوع تفکر گسترده، منقطع و همگرا می باشد.

در ادامه نیز دکتر کاشانی در مورد فناوری صحبت کرد وی گفت: فناوری باید کاربردی باشد و قابلیت تجاری شدن داشته باشد. مدرس و پژوهشگر حوزه آینده پژوهی و هوافضا افزود: فناوری را با عمر و بلوغ آن میسنجند. وی تاکید کرد مهمتر از داشتن استاندارد برای فناوری، آموزش آن و فرهنگ سازی و معرفی آن برای تمام کسانی است که در برنامه ریزی و سیاستگذاری نقش دارند.

در پایان جلسه نیز با توجه به کمبود زمان و اهمیت مطالب، دکتر حیدری پیشنهاد داد تا ادامه بحث در جلسه دیگری ارائه شود.