به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، میز گرد تخصصی کاربست نظریه پیچیدگی در آینده پژوهی از سلسله میزگرد های تخصصی آینده پژوهی به همت گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز شنبه ۲۶ مردادماه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست که با سخنرانی دکتر حسن بشیری، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان و عضو مدعو گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، دکتر امیر هوشنگ حیدری ضمن خوش آمدگویی به حضار به اهمیت بحث پیچیدگی در آینده پژوهی اشاره کرد.

در ادامه دکتر بشیری پس از ارئه تعریفی از آینده پژوهی گفت: آینده پژوهی گستره وسیعی را پوشش می دهد. وی گفت: در مدل کلاسیک برنامه ریزی برای آینده شناخت وضع موجود، شناخت وضع مطلوب و روش محقق سازی از مواردی است که باید به آن توجه شود.

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان در ادامه گفت: بسیاری از پروژه ها به این دلیل با شکست مواجه می شوند که تلاش شده است تا مشکلات غیر خطی با فرآیند های خطی حل شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به ویژگی های سیستم های پیچیده گفت: تنوع، غیرمستقل بودن و عدم قطعیت از شاخص های اصلی سیستم های پیچیده است.

دکتر بشیری در ادامه افزود: تقلیل گرایی و داشتن رویکرد کل نگر، داشتن نگاهی فراتر از واقعیت های مشاهده شده و تمرکز کافی بر آینده و حال برداشت هایی است که از سیستم های پیچیده داریم. وی گفت: علم پیچیدگی به عنوان دریچه ای به سوی مسیرهای جدید است برای آشکارساختن بینش های مهم جهت کمک به تصمیم گیری.

وی در انتها با تاکید بر اینکه برنامه ریزان باید کار پویش را به طور مداوم انجام دهند گفت: تفکر راهبردی موثر مستلزم این است که بدانیم پدیده هایی که با آنها روبرو هستیم پیش بینی پذیر نیستند و آمادگی پذیرش هرگونه رویداد و عدم قطعیت را داشته باشیم .

در انتهای نشست نیز حضار به پرسش و پاسخ پرداختند.

سلسله میزگرد های تخصصی آینده پژوهی به صورت ماهیانه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار میگردد.