به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و انجمن ترویج علم ایران نشست بحران آب از خشکسالی تا سیلاب را با حضور دکتر شاهرخ فاتح، دکتر اویس ترابی، دکتر مهدی زارع، دکتر فرحناز تقوی، دکتر پروانه پیشنمازی و مهندس احمد بختیاری برگزار میکند.

این نشست روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۵ الی ۱۸ در سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در نشست اعطا می شود.