به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این مرکز نشست تخصصی تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را با سخنرانی دکتر صفر بیک زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برگزار می کند. این نشست شنبه۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶تا ۱۸ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.