به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به همت گروه آینده اندیشی این مرکز نشست تخصصی زمان مند سازی تجربه ها: نقطه تقاطع روان درمانی و آینده پژوهی برگزار میشود.

این نشست با سخنرانی دکتر فرنوش صفوی فر، روانپزشک و فلوشیپ روان درمانی اندیشگاه سرو روز شنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.

حضور در این نشست  برای عموم رایگان و آزاد است