به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به منظور پیشگیری از انتشار و ابتلا به  ویروس کرونا، نشست تخصصی نقش آیین نامه های پژوهشی در جهت دهی اقدامات پژوهشی کشور: فرصت ها و چالش ها لغو و زمان برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.