به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سومین  پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی با عنوان "نقش اجتماعی دانشگاه برای مقابله با آلودگی هوا" با حضور دکتر یوسف رشیدی، دکتر محسن ناصری و مهندس محمد درویش  روز دوشنبه ۷ بهمن ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد.