نشست خبری اولین جایزه زنان در علم، سه شنبه ۲۴ مرداد ساعت ۸ تا ۱۰ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این نشست ، دکتر اکرم قدیمی دبیر گروه ترویج علم این مرکز و دبیر انجمن ترویج علم ایران به تشریح  جزییات برنامه های این رویداد علمی خواهد پرداخت.

روابط عمومی مرکز از همه خبرنگاران و رسانه نگارهای حوزه علم و فناوری دعوت کرده است در این نشست حضور یایند.

اولین جایزه زنان در علم به زنانی اعطا می‌شود که سهم به‌سزایی در پیشبرد علم در حوزه تخصصی فعالیت خود داشته باشند.

جایزه زنان در علم جایزه‌ای است که به زنان پژوهشگر علم که در زمینه گسترش مرزهای دانش، خدمت به گسترش ارزش‌های اجتماعی و در راستای توسعه پایدار فعالیت شاخصی داشته باشند، اهدا می‌شود. داوطلبان باید فعالیت شاخصی در عرصه‌های علمی فراتر از وظایف شغلی خود و به شکل غیررسمی در سطح جامعه داشته باشند.

شناسایی، معرفی، تشویق و حمایت زنان پژوهشگر تاثیرگذار در حوزه علم و شناسایی سهم تولیدات علمی زنان پژوهشگر در پیشبرد علم در جمهوری اسلامی ایران هدف اهدای این جایزه است و زنان پژوهشگر فعال در حوزه علم می‌توانند نامزد دریافت این جایزه شوند.

همچنین عملکرد فرد انتخاب شده باید در زمینه مورد نظر ابتکاری و فراتر از فعالیت‌های موجود در آموزش رسمی کشور باشد. این جایزه به زنان پژوهشگری تعلق می‌گیرد که در زمان اعلان فراخوان در قید حیات باشند.

شورای سیاست‌گذاری بر حسب موضوع از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مرتبط تشکیل خواهد شد. در شورای سیاستگذاری علمی شیوه اعطای جایزه بررسی و تصویب و در شورای علمی، پرونده داوطلبان بررسی و افراد اصلح انتخاب می‌شود.