نشست علمی با عنوان:نقد و بررسی کتاب نگاهی به دگرسنجه ها و کاربرد آنها در ارزیابی علم و فناوری، روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست علمی با عنوان:نقد و بررسی کتاب نگاهی به دگرسنجه ها و کاربرد آنها در ارزیابی علم و فناوری با حضور نویسندگان کتاب و جمعی از متخصصین روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار گردید. این کتاب در سال ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر و روانه بازار شد. در ابتدا دبیر این نشست دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی به معرفی کتاب پراخت و هدف از برگزاری این جلسه را یادگیری بیشتر عنوان کرد. در ادامه دکتر  شیما مرادی و دکتر فیروزه دوخانی   نویسندگان این کتاب ضمن تشکر از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به اهمیت پرداختن به موضوع دگرسنجه ها و کاربرد آنها اشاره کردند و چالش هایی که در مسیر تالیف این کتاب با آن مواجه بودند را عنوان کردند. 
در ادامه حاضرین نکات قوت و ضعف این کتاب را بیان کردند. نویسندگان این کتاب پس از این جلسه عنوان کردند که در ویرایش های بعدی نکات ضعف کتاب اصلاح و نسخه کامل تری روانه بازار خواهد شد. دکتر حمزه علی نور محمدی، دکتر امیررضا اصنافی، دکتر المیرا جنوی، دکتر سحر کوثری از سخنرانان این نشست بودند.