هشتمین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی با عنوان تبادل تجارب موفق دانشگاه هنر اسلامی تبریز به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این نشست مجازی با حضور دکتر سید علی فارغ، عضو هیات علمی دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دکتر مینو قره بیگلو، عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دکتر سید محمد نواب صفوی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر فارغ ار تجربه موفق برگزاری نمایشگاه دائمی جهت عرضه آثار و تولیدات دانشجویی در شهر خبر داد و گفت: این نمایشگاه در جایی برگزار میشود که در دسترس شهروندان و گردشگران نیز هست و بدین تریتیب افراد جامعه با فعالیت های دانشگاه آشنا میشوند.

در ادامه دکتر نواب صفوی از چالش های موجود در خصوص تعامل اقتصاد و هنر به سخنرانی پرداخت و گفت: در خصوص تعامل هنر و اقتصاد مخالفت هایی وجود دارد اما باید پذیرفت که پرداختن به اقتصاد هنر امری ضروری است.

در ادامه دکتر قره بیگلو راهکارهای دانشگاه هنر اسلامی تبریز جهت تعامل با جامعه و توجه به اقتضائات جامعه را مطرح کرد. وی ساماندهی نظام پژوهش و فناوری با تاکید بر گسترش مرزهای دانش بومی با توجه به نیازهای جامعه، طراحی نظام موضوعات و اولویت های پژوهشی و ساماندهی فرآیندهای آن با اولویت علم بومی، ساماندهی و هدفمند سازی برنامه های پژوهشی بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی و استفاده از پتانسیل دانشگاه ها و آزمایشگاه های منطقه، ساماندهی نظام موضوعات پژوهش ها، پایان نامه ها،‌رساله ها و فرآیند راهنمایی کارآمد جهت رفع نیازهای مادی و معنوی جامعه اسلامی با تاکید بر پیوستگی آموزش و پژوهش و تحکیم و تقویت اخلاق ورزی،‌رعایت هنجارهای پژوهشی و مالکیت فکری و معنوی را از جمله راهکاری های موثر دانست.

دکتر فارغ در ادامه به فرق ماهیت پژوهش در علم و هنر پرداخت و گفت: امکان پژوهش در هنر تنها با خلق اثر میسر میشود و هر پژوهشی در امر هنر به شیوه علمی انجام شود در خصوص ماهیت هنر نیست بلکه در خصوص موارد پیرامون آن است.

دکتر نواب صفوی نیز در پایان صحبت های خود ضمن تاکید بر اهمیت موضوع فرهنگ و هنر گفت: فرهنگ و هنر سرمایه اصلی جامعه است و دولت به این بخش یارانه تخصیص داده است و ما باید بتوانیم از این یارانه هدفمند استفاده کنیم.

در پایان این نشست حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.