نشست مجازی نقش آینده نگاری فناوری در پاندمی بیماری کرونا با سخنرانی دکتر امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات وزارت فاوا و عضو هیات علمی گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ابتدای این نشست که با همت گروه آینده پژوهی این مرکز برگزار شد، دکتر امیرهوشنگ حیدری، مدیر گروه آینده پژوهی در مقدمه ای در خصوص پیش نگری و پس نگری در بیماری های فراگیر و نگاه آینده پژوهی به فضای اجتماعی حاصل از این اتفاق پرداخت. وی با اشاره به اینکه آموزش در این دوران با یک مدیریت بحران توانستند آموزش مجازی را راه اندازی کنند افزود: آموزش مجازی به عنوان یک بستر آموزشی در جامعه فراهم شد و عدالت های اجتماعی را نیز به همراه داشت.

در ادامه دکتر ناظی با اشاره به اینکه همواره ما با عدم قطعیت زندگی میکنیم گفت: همیشه بخشی هست که قابل پیش بینی نیست که به آن عدم قطعیت میگوییم و بر اساس این عدم قطعیت ها سناریو ها رو شکل میدهیم و خودمان را برای آینده آماده میکنیم. وی افزود: بعد از شروع کرونا سناریوهایی ترسیم شده است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه گفت: یکی از این سناریو ها همکاری های بین المللی و یکی از آنها جنگ میان کشور هاست. وی افزود: باید بررسی کنیم آیا دوران پساکرونا با دوران پیشا کرونا با هم مشابه هستند و یا متفاوتند. معاون وزیر ارتباطات در ادامه گفت: اگر یکی دیگر از این سناریوها این است که این بحران ادامه دار است و دوران پساکرونا دارای تغییرات ساختاریست و ما به انجام کارها به صورت الکترونیکی عادت میکنیم و سبک زندگی ما تغییر خواهد کرد. سناریو بعدی سناریویی است که روابط بین کشورها با جنگ های سایبری ادامه پیدا میکند و از فضای دیجیتال برای جنگ و خشونت استفاده میشود. دکتر ناظمی همچنین افزود: دنیایی را تصور کنید که بیماری وجود دارد و کشورها مرزهایشان را روی هم بستند و یک تلفیق تکنولوژری صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره بر اینکه  هر یک از این سناریو ها میتواند بر برنامه ریزی ها تاثیر گذارد بر لزوم برنامه ریزی برای هر یک از سناریوها تاکید کرد. دکتر ناظمی گفت: بر اساس این عدم قطعیت ها تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت را بررسی کنیم در بعضی حوزه ها تاثیرات در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت نمایان میشود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه گفت: حال باید ببینیم چه اقداماتی باید صورت بگیرد. وی این اقدامات را به چهار دسته پایش و کنترل اضطراری و آنی، اقدامات مالی برای آسیب دیده ها، اقدامات مربوط به آموزش، دورکاری و مسئولیت اجتماعی  و بهره گیری از ظرفیت های حوزه فناوری اطلاعات تقسیم کرد و گفت: این موارد به ترتیب از اقداماتی کوتاه مدت تا کاملا بلند مدت هستند. وی در ادامه اقداماتی که سازمان فناوری اطلاعات در شکل دهی برنامه ریزی های صورت گرفته انجام داده است را شرح داد.

در پایان نیز حاضرین در این نشست مجازی به بحث و تبادل نظر پرداختند.