نشست نقش موزه‌های علم و فناوری در ترویج صلح که با حضور استاد میر سید احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران و دکتر فابیو کاربونه، استاد دانشگاه کاونتری انگلستان و سفیر ارشد موسسه بین‌المللی صلح از طریق گردشگری شنبه ۲۱ دی ماه در سالن مرحوم قانعی راد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر کاربونه ضمن تاکید بر نقش روایت‌گری موزه‌های علم و فناوری و این موضوع که تکنولوژی و تکنیک به شدت زندگی انسان را تحت‌الشعاع قرار داده است، گفت: صلح یک طیف است و اگر جامعه با ارزش‌هایی همچون صلح در ارتباط باشد، تکنولوژی هم به خوبی کار خودش را می‌کند.

وی به موضوع چالش‌ها و فرصت‌ها برای آموزش صلح در عصر تکنیک پرداخت و با اشاره به این که موسسه بین‌المللی صلح از طریق گردشگری بر ایران متمرکز شده است، خاطر نشان کرد: هدف اصلی کارهای ما در این موسسه همرسانی پیام صلح است و خوشحال هستم که بتوانم سفیر صلح مردم ایران باشم.

دکتر کاربونه با بیان این که صلح در ایران باستان بوده و در شاخه ایران موسسه بین‌المللی صلح از طریق گردشگری صرفا به سیستماتیک کردن این موضوع پرداخته می‌شود، گفت: ایران یکی از فعال‌ترین شاخه‌های موسسه بین‌المللی صلح از طریق گردشگری است و سازمان گردشگری سازمان ملل متحد نیز شاخه ایران را به عنوان شانزدهمین شاخه فعال معرفی کرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که یونسکو از طریق موزه‌های علم و فناوری در سطح بین‌المللی دست به شبکه‌سازی می‌زند و کارکرد اصلی این شبکه‌سازی همرسانی فعالیت‌های مفید و اثربخش است، اضافه کرد: سه ضربه‌ای که علم به پیکره تاریخ وارد کرده است؛ نخست انقلاب کوپرنیکی است که عنوان کرد ما در مرکز جهان نیستیم؛ فروید که تئوری انسان آزاد نیست را بیان کرد و داروین که بیان کرد انسان از تکامل حیوان به وجود آمده است.

وی گفت: نقش موزه‌ها این است که مردم با دیدن گذشته و مقایسه آن با زمان حال، تحولات زمان کنونی را جشن بگیرند. این در حالی است که موزه‌های علم و فناوری باید برای رسیدن به این منظور روایت‌گری خود را ارتقا دهند.

استاد دانشگاه کاونتری انگلستان و سفیر ارشد موسسه بین‌المللی صلح از طریق گردشگری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برای فهم انسان قرون وسطی باید این را در نظر داشت که همه چیز به نوعی از خدا و مذهب تاثیر می‌گرفت، این در حالی است که امروز تکنیک کارکردی شبیه خدا در قرون وسطی دارد و در دنیایی که خدا به همه چیز ارزش می‌داد، تکنیک تفاوت اساسی ایجاد کرده است.  این در حالی است که تکنیک فاقد هدف است و تنها کارکردی که دارد، این است که ما را هل بدهد. حال سوال این است که اگر تکنیک و علم هدفی برای انسان نداشته باشد، چگونه می‌توان از آنها برای رسیدن به صلح کمک گرفت.

دکتر کاربونه با تاکید بر آن که در سیطره بحران‌ها و ارزش‌ها تکنولوژی به شدت زندگی انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، تصریح کرد: در جهان پیچیده‌ای زندگی می‌کنیم و موزه‌های علم و فناوری می‌توانند این پیچیدگی را به مردم آموزش دهند.

وی در پایان ضمن نشان دادن تصویری از سربازان آلمانی و انگلیسی که در روز کریسمس در کنار هم قرار گرفتند، خاطر نشان کرد: اگر جامعه‌ای بسازید که با ارزش‌هایی همچون صلح در ارتباط باشد، تکنولوژی هم به خوبی کار خودش را می‌کند؛ در غیر این صورت چنین نبود.

در ادامه نیز رئیس ایکوم ایران صلح را همزیستی معنا کرد و گفت: نگاه موزه‌ای به ما یادآوری می‌کند که صلح و همزیستی برای آینده بهتر از خانه ما که طبیعت است، آغاز می‌شود. دکتر محیط طباطبایی با اشاره به این که موزه با به نمایش گذاشتن یک پدیده مادی فرصت فکر کردن به جای قضاوت را به وجود می‌آورد، اظهار کرد: نمایش این پدیده مادی ۱۰ درک متقابل به وجود می‌آورد و این ادراکات، هسته ارتباط بین آدم‌ها از زوایای علمی مختلف را فراهم می‌کند.

دکتر محیط طباطبایی با بیان این که صنعت گردشگری پدیده‌ای است که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده، توضیح داد: در این زمان دستاوردهایی همچون یونسکو، سازمان ملل و نیز صنعت گردشگری به دست آمد و هدف اصلی از این صنعت نیز برقراری صلح و همدلی بین کشورها است و منافع اقتصادی از تبعات این صنعت است.

وی معنای صلح را همزیستی عنوان کرد و افزود: همزیستی و تعادل انسان بایستی ابتدا با خانه خودش زمین باشد و نگاه موزه‌ای به ما این موضوع را یادآوری می‌کند. به عنوان مثال زمانی که در موزه با سیستم‌هایی همچون قنات و غیره آشنا می‌شویم، به این مو ضوع پی می‌بریم که ما با کندن چاه‌های عمیق برای به دست آوردن سرمایه آب، بیشتر با طبیعت در جنگ بوده‌ایم. در حالی که صلح و همزیستی برای آینده بهتر از خانه ما که طبیعت است، آغاز می‌شود.

رئیس ایکوم اضافه کرد: موزه‌ها فارغ از ایدلوئوژی به ارائه دستاوردهای بشر می‌پردازند و هر کسی می‌تواند با آنها ارتباط برقرار کند؛ تا قبل از قرن ۱۸ گفته می‌شد زیربنای همه تفکرات ما فرهنگ است، در حالی که انقلاب صنعتی اقتصاد را زیربنا می‌دانست؛ از دهه ۷۰ تفکرات محیط زیستی به وجود آمد و اکنون هم در قرن انقلاب اطلاعات هستیم.

دکتر زهیر صباغ پور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور که دبیر این نشست تخصصی بود در پایان به جمع بندی پرداخت و گفت: نقش موزه ها از دانشگاه ها فراتر است چرا که افراد میتوانند گذشته خود را ببینند و برای آسنده برنامه ریزی کنند. وی افزود: موزه ها ابزارهای کارآمدی در حوزه ترویج علم هستند و رشد علم و تکنولوژی فصل مشترکی است میان همه انسان ها که میتواند نقطه آغاز صلح باشد.