به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در راستای انجام پروژه تدوين برنامه راهبردی توسعه علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب، جلسه ای با تمرکز بر استان بوشهر روز سه شنبه ۱۶ مهرماه به میزبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر مصلح، رییس دانشگاه خلیج فارس و نماینده پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف با هدف یکپارچه سازی مجموعه برنامه های حوزه علم و فناوری در استانها برگزار شد و سند توسعه STI در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه نیازها و چالش های استان عنوان و راهکارهای فناورانه این چالش ها بررسی شد. 
دکتر احمدی ضمن اشاره به اینکه جایگاه این سند در کشور باید مشخص باشد گفت: اولویت های مشخص شده در این سند باید دسته بندی مناسبی داشته باشند. وضعیت آموزش عالی، نهادهای فناوری، ارتباطات بین المللی و ارتباطات منطقه از مواردی است که باید در این سند به آنها پرداخته شود.