به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست نقد و بررسی کتاب به سوی دانشگاه فضیلتمند با حضور دکتر شاپور اعتماد، امیرحسین خداپرست ، دکتر حسین شیخ رضایی، دکتر میثم سفید خوش  شنبه ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار میشود.

نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان استاد قانعی راد (سهیل)، پلاک ۹، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور