Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

بررسی تاثیر بکارگیری سیستم های رایج ساختمانی و ابعاد بازشوها در پوسته خارجی ساختمان بر میزان مصرف انرژی در استان مازندران

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه پیام نور/ مرکز ساری
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
سازمان نظام مهندسی استان مازندران
نام مجری و همکاران: 
نسیبه صدفی – نغمه جمشیدی
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
صرفه جویی در مصرف انرژی
فاز فصلی: 
فاز چهارم گزارش نهایی
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
پوسته ساختمان به عنوان واسطه اصلی بین فضای بیرون و درون، نقش اساسی در کنترل شرایط محیطی ساختمان ایفا میکند. در معماری بومی منطقه معتدل و مرطوب ایران، دیوارهای سبک ساخته شده از چوب با جرم حرارتی کم تاحدود زیادی تعدیل کننده شرایط حرارتی و رطوبتی محیط بوده اند. حال آنکه در معماری امروز، این مصالح با مصالحی چون بلوک‌های سفالی توخالی ، بلوکهای بتنی سبک ، پانلهای سه بعدی و قابهای سرد نورد شده جایگزین شده و در برخی موارد با عایق‌های حرارتی ترکیب گردیده اند. این پژوهش به بررسی تاثیر استفاده از این مصالح و ابعاد بازشوها بر میزان مصرف انرژی می پردازد. پس از بررسی های میدانی شناسایی سیستم های کاربردی ساخت در سطح استان مازندران، شبیه سازی کامپیوتری جهت رسیدن به یک مدل بهینه از کاربرد سیستم ها انجام می‌گردد. عملکرد حرارتی مدل شبیه سازی شده براساس میزان استفاده از سیستم های گرمایشی و سرمایشی در ساختمان ها مورد بررسی واقع خواهدگردید.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما