Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

بررسی نقش پایگاههای سلامت اجتماعی در توانمندسازی احساس مسئولیت افراد ساکن در محله و بررسی موانع مشارکت در برنامه-های ارتقاء سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

شما اینجا هستید

سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
اداره کل بهزیستی استان اردبیل
نام مجری و همکاران: 
قادر بالاخانی عیسی لو
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
در فرایند گردآوری داده ها، ۱۰ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور همکاری کردند. شناسایی نقاط ضعف ارتباطی پایگاهها، لزوم آموزش کار تیمی، توجه به موضوع سرمایه اجتماعی، ارتباطات مبتنی بر شکبه های اجتماعی، نگرش منفی مردم به نهادها از جمله مولفه های مرتبط با واقعیت جامعه بود که در جریان اجرای طرح شناسایی و برجسته شد
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
۷۰۰۰۰۰۰۰
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
پایگاههای سلامت اجتماعی به منظور افزایش سطح مشارکت اجتماعی مردم در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء سطح سلامت اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی راه اندازی شده است. این طرح با دو هدف اصلی مبنی بر بررسی نقش پایگاهها در توانمند سازی احساس مسئولیت اجتماعی و موانع مشارکت مردم در برنامه های پایگاه انجام گرفته است. بررسی نقش پایگاهها در توانمند سازی مسئولیت اجتماعی به روش کیفی بررسی و نتیجه گیری شد که به دلیل مشکلات ساختار، فقدان برنامه ریزی و اطلاع رسانی عملا فعالیت موثری در حوزه مورد نظر انجام نمی دهند. بررسی موانع مشارکت در برنامه ها نیز به روش کمی بررسی و مشخص شد که مولفه هایی چون جنسیت، اوقات فراغت، اعتماد نهادی، نگرش به بهزیستی، وضعیت تحصیلی افراد در مشارکت آنان موثر است. به لحاظ کاربردی، پیشنهاد شد :با مکان یابی مناسب برای پایگاهها، جذب نیروهای علاقه مند و نیز توجه به مشکلات بومی، نخبگان محلی و ارتباط برون سازمانی وضعیت پایگاهها جهت اثر گذاری بیشتر، تقویت شود.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما