Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

بررسی و ارائه راهکارجداسازی ناخالصی های آخال ورودی کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا و نحوه شوتینگ آن

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
پیام نور استان مازندرران
دانشکده/ گروه: 
مرکز: ساری
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
شرکت چوب و کاغذ ایران-چوکا
نام مجری و همکاران: 
مهندس حامدبریمانی
بهروز خدادادی
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
با توجه به وجود اجسام سبک وزن و سنگین وزن در آخال ورودی و مشکلات موجود در جداسازی این اجسام استفاده از قانون شناورسازی اجسام سبک و قانون ته نشینی اجسام سنگین نسبت به جداسازی ناخالصی های آخال ورودی در این تحقیق از اهداف این پروژه تحقیقاتی می باشد.با توجه به جداسازی این ناخالصی ها کیفیت محصولات تولیدی کارخانه افزایش و درنهایت منجر به سوددهی بیشتر و درآمدزایی بیشتری خواهد شد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما