Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

تعیین میزان تخریب مخزن کوهسنگی در اثر گاز کلر و ارائه راهکارهای اصلاحی

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه خیام - مشهد
دانشکده/ گروه: 
مهندسی/ عمران
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
شرکت آب و فاضلاب مشهد
نام مجری و همکاران: 
دکتر مرتضی شیخی
مهندس آرش رئوف شیبانی
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
در صورت عدم شناخت کافی از شرایط مخازن و عدم جلوگیری از علل بروز خوردگی در این مخزن مانند موارد مشابه رخ داده تخریب سقف مخزن ضروری خواهد بود و در این صورت علاوه بر هزینه های سنگین مورد نیاز جهت تعمیرات مخزن هزینه های ناشی از عدم کارکرد آن در طول مدت تعمیرات قابل توجه خواهد بود.
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
با توجه به ماهیت خورنده محیط های آبی، ضروری است، در مراحل طراحی، ساخت تا سیسات آب و فاضلاب تمهیدات لازم جهت جلوگیری از بروز خوردگی پیش بینی گردد. علاوه بر آن انجام پایش های مداوم در زمان بهره برداری از تاسیسات به منظور اطمینان از عدم بروز خوردگی گسترده ضروری خواهد بود. بر این مبنا با توجه به به اعلام بروز خوردگی گسترده در سقف مخزن کوه سنگی مشهد (B1 ) بازدید های فنی جهت تعیین گزینه ای محتمل جهت بروز خوردگی انجام گردید. با توجه به عمر بالای مخزن و شرایط خاص آن و نیز قرار گیری آن در موقعیت سوق الجیشی و نیز نظر به در دستور کار بودن عملیات مقاوم سازی این مخزن ضروری است پیش از هر گونه صرف هزینه جهت عملیات مقاوم سازی، از شرایط فعلی مخزن و میزان تخریب آن به جهت خوردگی ارزیابی دقیقی نمود. پس از ارزیابی نتایج در خصوص امکان مقاوم سازی مخزن و یا ضرورت تخریب آن تصمیم گیری خواهد شد. همچنین با توجه به نتایج حاصل راهکارهای اصلاحی جهت جلوگیری از بروز پدیده های مشابه در سایر مخازن شبکه توزیع آب مشهد پیشنهاداتی ارائه شد. با توجه به آثار تخریبی مشاهده شده بر روی سقف مخزن و اهمیت این مخزن در شبکه توزیع آب شهر مشهد، این پروژه با هدف شناخت علل بروز تخریب، تعیین میزان شدت تخریب صورت گرفته و با تعیین میزان گستردگی آن و نیز ارائه راهکارهای اصلاحی به منظور مقاوم سازی مخزن و جلوگیری از بروز موارد مشابه تعریف گردید.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما