Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

توسعه آبیاری زیرسطحی در خاکهای شمال شرق کشور

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه گنبد کاووس
دانشکده/ گروه: 
کشاورزی و منابع طبیعی
سطح اجرا: 
ملی
نام سازمان متقاضی: 
ستاد فناوری‌های آب خاک فرسایش و محیط زیست
نام مجری و همکاران: 
مجری: حجت قربانی واقعی
همکاران: حسین علی بهرامی و فاختک طلیعی طبری
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
ثبت پتنت: دو اختراع داخلی ۱- طراحی و ساخت نازلهای رسی متخلخل در تامین رطوبت زیرسطحی خاک ۲- طراحی ساخت سامانه کنترل هوشمند غیر فعال (آب بانک) به کمک تکنیک نازل های رسی متخلخل میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان: ۵ نفر مستقیم و ۱۵ نفر غیر مستقیم دانش نوآورانه / تأثیر تکنولوژی: اجیای سامانه آبیاری زیرسطحی سفالی شناخت واقعی جامعه / پاسخ به نیازهای واقعی مردم: نیاز به تبلیغات تلوزیونی و ترویج وزارت کشاورزی دارد. اما در طول ۶ سال از اجرای آن کشاورزازیادی متقاضی اجرای آن شده اند
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
۹۰۰ میلیون ریال
جوایز ملی و بین المللی: 
- نفر دوم در اولین فستیوال جایزه بزرگ اختراعات ایران در سال ۲۰۱۵
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
در حال حاضر اکثر اراضي كشاورزي در مناطق خشک جهان به دليل محدوديت منابع آب در مقياس کوچک کشت مي‌شوند. در اين اراضي، روش هاي آبياري ساده و ارزان قيمت مورد توجه کشاورزان و برنامه‌ريزان توسعه بين الملل مي‌باشد. روش‌ تامين رطوبت خاك با قطعات سفالي كوچك (کپسول هاي رسي متخلخل) يکي از روش- هايي است که مي‌تواند در مزارع کوچک و متوسط مقياس مناطق خشك و نيمه خشك مورد استفاده قرار گيرد. توزيع آب در خاک از کپسول رسي متخلخل زير سطحي، فاکتور مهمي در طراحي، عملکرد و مديريت آبياري در نواحي خشک و نيمه خشک مي باشد. از سوي ديگر، طرح کلي حرکت آب در خاک نقش بزرگي در تعيين عمق کارگذاري و فاصله بين قطعات، طراحي مدل هاي آبياري و بهبود کارايي آبياري زير سطحي بازي مي‌کند که البته در ايران مطالعات چنداني روي توزيع آب در خاک از کپسول رسي متخلخل زير سطحي صورت نگرفته است. اين تحقيق بدنبال آن بود تا با طراحي و ساخت قطعات سفالي كوچك با قابليت‌ تراوايي متفاوت امكان احياي مجدد سيستم آبياري سفالي را در راستاي تامين رطوبت بهينه خاك در حد ظرفيت زراعي فراهم آورد. در این راستا در یک هکتار اراضی زیتون کاری منطقه هفت گنبد کاووس و دو هکتار اراضی مرکبات کاری شهرستان کردکوی ب روش زیرسطحی نسبت به روش آبیاری قطره ای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حکایت از کاهش مصرف آب ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به روش قطره‌ای بدون کاهش عملکرد در سطح معنی داری یک درصد محصول بود.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما