Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

توسعه و ترویج گونه بومی Astragalus podolobus به منظور جلوگیری از بیابان زایی، فرسایش خاک و ریزگردها در شمال شهرستان گنبدكاووس

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه گنبدکاووس
دانشکده/ گروه: 
کشاورزی و منابع طبیعی
سطح اجرا: 
ملی
نام سازمان متقاضی: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست
نام مجری و همکاران: 
مجری: مجید محمداسمعیلی
همکاران: دکتر حجت قربانی¬واقعی، مهندس سعید رنگریزی و مهندس خلیل آق
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
۷۰۰ میلیون ریال قرارداد با معاونت علمی و فناوری - ۲۰۰ میلیون ریال قرار داد با اداره کل منابع طبیعی
جوایز ملی و بین المللی: 
لوح تقدیر بابت اجرای طرح از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
در راستای اصلاح و احیای مراتع خشک و نیمه خشک نیاز به معرفی، تکثیر و استقرار گونه‌های بومی با سازگاری و عملکرد بالا احساس می‌شود که در این مورد می‌توان از گون‌ها نام برد که ایران یکی از مهمترین خاستگاه‌های رویش این جنس در جهان می‌باشد. از بین گون‌ها می‌توان از گونه بومی ایران، A. podolobus با نام فارسی یونجه وحشی نام برد. این گونه با ویژگی‌های مناسب علوفه ای و دارای سازگاری بالا در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که کشت و استقرار آن برای بسیاری از مراتع ایران می تواند مورد بررسی قرار گیرد. این گونه با دامنه اکولوژیکی بسیار وسیع است به طوری که در مناطق نیمه بیابانی، استپی و نیمه استپی ایران رویش دارد و علاوه بر تامین علوفه احشام در حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش بادی و کنترل ریزگردها نقش اساسی دارد. بروز ریزگردها در سالهای اخیر در ایران یک پدیده اتفاقی، فصلی و یا معمولی نیست. این علامت، کارکرد ناسالم اکوسیستم را بیان می دارد و و به ما گوشزد می کند که اکوسیستم دچار بیماری است و باید درمان شود. مهار بیابان زایی ومبارزه با پدیده ریزگردها یک پروژه زمان بر است و تنها راه درمان قطعی آن استقرار گونه های بومی و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی است. بهترین و آسان‌ترین گزینه برای اصلاح و احیا مراتع و تولید علوفه از یک طرف و جلوگیری از بروز ریزگردها از طرف دیگر، استفاده از گونه های گیاهی بومی با ویژگی¬های مناسب تکثیر و کشت را یادآور می سازد. هدف از انجام این پروژه یافتن روشی مناسب برای تکثیر و تولید بوته گونه بومی A. podolobus و استقرار آن در مراتع شمال گنبد کاووس می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بهترین تیمار برای شکستن خواب بذر و افزایش درصد و سرعت جوانه‎زنی در گونه A. podolobus، تیمار آب جوش یک دقیقه می‌باشد. گونه A. podolobus می بایستی در اراضی با شوری کمتر از ۴ بار کشت گردد زیرا تجدید حیات این گونه در اراضی با شوری ۴ بار و بیشتر انجام نخواهد گرفت و یا به سختی انجام خواهد شد.نتایج این طرح نشان داد، بذرکاری در داخل گلدان نتیجه بهتری نسبت به قلمه کاری دارد و توصیه می‌شود برای تکثیر گونه A. podolobus از روش بذرکاری استفاده گردد. بهترین زمان قلمه‌گیری از گونه A. podolobus در بهمن و دی ماه است. بهترین روش کشت بوته¬کاری است و بهتر است از بوته‌های تولیدی حاصل از بذر استفاده شود و در فصل پاییز کشت گردد. مقدار تولید این گونه ۲۱۳ کیلوگرم علوفه خشک در هکتار در سال دوم این تحقیق بود. این گونه گیاهی توانسته است تعداد بذر قابل توجهی را تولید کند و زادآوری خوبی را دارد و توانسته است ۵% پوشش تاجی عرصه مورد کشت را ترقی دهد این در حالی است که مراتع اطراف تقریبا فاقد پوشش گیاهی است.
سال اجرای پروژه: 
۱۳۹۴ -۱۳۹۸

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما