Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

تولید نانوحسگرهای پایه گرافن با حساسیت بالا و خواص الکتریکی و شیمیایی مطلوب در تشخیص پراکسید هیدروژن

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه پیام نور
دانشکده/ گروه: 
پژوهشکده نانو
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
نام مجری و همکاران: 
علی کاظم پور ، عطیه نکاحی و محمد علی محمد میرزایی
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
برای تشخیص زودهنگام بیماریها مناسب است.
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
۳ میلیون تومان پشتیبانی
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
هدف کلی این طرح، دستیابی به الکترودهای ساده و کاربردی با هدف استفاده در حسگرهای زیستی است. به طوری که ساخت این الکترودها با توجه به برآورد هزینه و قابلیت کاربرد ساده و آسان ممکن شود. استفاده از نانومواد ارزان‌قیمت، ساده و در دسترس و همچنین روش ساخت ساده از مهمترین مزایای این نوع الکترود است. این الکترودها با توجه به سادگی و کوچک‌بودن به راحتی قابل استفاده در حسگرهای الکتروشیمیایی هستند. در این طرح از انواع نانوساختارهای گرافنی ذکر شده با هدف افزایش حساسیت، علی‌رغم کوچک‌بودن سطح الکترودها استفاده شد. خواص حسگری ویژه‌ای در نانوساختارهای گرافنی در فاز ۱ این طرح (طرح اتمام‌شده با عنوان "نانوحسگرهای پایه گرافن با حساسیت بالا و خواص الکتریکی و الکتروشیمیایی مطلوب در تشخیص پراکسید هیدروژن") مشاهده شد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما