Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

شناخت و تحلیل ساختار مدیریت پروژه

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
دانشگاه پیام نور خوزستان
دانشکده/ گروه: 
مرکز آبادان
سطح اجرا: 
منطقه‌ای
نام سازمان متقاضی: 
شرکت سرزمین پروژه اروند
نام مجری و همکاران: 
سمیرا اسدی
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
این پژوهش کاربردی در راستای توانمند سازی صنعت در بخش خصوصی و بومی سازی استاندارد PMBOK انجام شده است. مدیران پروژه برای انجام بهتر پروژه های خود علاوه بر اطلاعات مدیریت پروژه، به اطلاعات عملکرد آنها در دوره های مشخص و به صورت پیوسته نیاز دارند. آنها با استفاده از این اطلاعات در صورت لزوم، تصمیمات لازم (تخصیص منابع بیشتر مانند پول، نیروی انسانی و دانش فنی پروژه) را در مورد ادامه روند اجرای پروژه اخذ می نمایند. در این راستا، آنها به یک سیستم مناسب برای ارزیابی عملکرد پروژه های خود نیاز دارند تا در دوره های مشخص، عملکرد آنها را بر اساس شاخص های معین و روش های درست، اندازه گیری کنند. اصولا اندازه گیری عملکرد نقش مهمی را در حصول اطمینان از موفقیت یک پروژه بازی می کند.
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
نظر به ضرورت بررسی عملکرد پروژه ها و از آن جایی که پروژه ها ذاتاً پیچیده و پویا هستند و اهداف و ارجحیت های صاحبان منافع هر پروژه در هر مرحله از چرخه حیات پروژه و در سطوح مختلف مدیریت متفاوت است، بدست آوردن یک مدل فراگیر ازعوامل موفقیت پروژه می تواند سهم قابل توجهی در تصمیم گیری درست و اتخاذ رویکردهای راهبردی مناسب در سازمان های پروژه محور به همراه داشته باشد. همچنین معیارهای موفقیت، از سازمانی به سازمان دیگر، بر مبنای فلسفه وجودی آنها، استراتژی ها، فرهنگ و کارکردهای آنها متفاوت هستند. در این طرح به ارئه مدلی از عوامل موفقیت پروژه با تکیه بر استاندارد مدیریت پروژه PMBOK و فرآیند های مورد نیاز جهت پیاده سازی مدل فوق الذکر پرداخته شد. و در انتها زیرساخت های لازم جهت مکانیزه کردن فرآیندهای مدیریت پروژه پیش بینی شده است.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما