Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

طراحی جامع توپولوژی شبکه مانیتورینگ ایستگاه های گازی استان مازندران(بارویکرد ملی)

شما اینجا هستید

نام دانشگاه/ مرکز: 
پیام نور استان مازندرران
دانشکده/ گروه: 
مرکز: ساری
سطح اجرا: 
استانی
نام سازمان متقاضی: 
شرکت گاز استان مازندران
نام مجری و همکاران: 
مهندس عمران یونسی
همکار طرح: شرکت پاتش شبکه
ضرورت، هدف و مهمترین دستاوردها: 
نوع معماری و پیاده سازی و امنیت بسترانتقال داده متفاوت بوده متمرکز شدن مجازی سازی سرورها و Storage ها و منابع شبکه با ادغام Vmware View با Vmware Vsphere و ایجاد نقشه پویا شبکه در نرم افزار مانیتورینگ با استفاده از Solarwinds Atlas بیش از هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می شود صرفه جویی در مصرف انرژی با ارایه الگوی مدیریت مناسب
فاز فصلی: 
گزارش نهایی
درآمد قراردادها/ درآمد صنعتی: 
پانصدمیلیون ریال
جوایز ملی و بین المللی: 
طرح برگزیده ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۷ و دریافت تقدیر نامه از معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم
شرح مختصر طرح (در ۱۰ سطر): 
سامانه مانتیورینگ شرکت گاز با هدف افزایش نظارت بر توزیع بهینه گاز طبیعی، کنترل لحظه ای پارامترهای موثر بر روند ارسال گاز به مناطق دور دست، اندازه گیری صحیح گاز طبیعی و بروزرسانی موثر می باشد در گام اول زیرساختهای شبکه گاز رسانی در استان مطالعه شد و روش انتقال دیتا در سخت ترین نقاط کور مرزی که از نظر سیگنال اطلاعات قابل اتکاء نبود مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اضلی طرح، مدیریت درست گاز رسانی و جلوگیری از اتلاف انژی و کنترل دقیق ایستگاه گازی می باشد که در گذشته این تولوژی بومی نبوده و تمام طراحی معماری و تهجیزات آن خارجی بوده و جهت انتقال دیتا و جمع آوری صحیح آن در بستر امن و با دانش کاملا بومی و از معماری دقیق و امن با پارامترهای مشخص در استاندارهای شرکت گاز انجام شده است که با اجرای این سیستم توزیع حدود ۹۰ درصد گاز مصرفی استان به صورت لحظه ای قابل کنترل و پایش می باشد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما