Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

پادکست

شما اینجا هستید

ردیف عنوان توضیحات
۲۱ سخنرانی دکتر شیما مرادی سخنرانی دکتر شیما مرادی در نشست نقش اطلاعات در فرهنگ عمومی با عنوان نقش علم باز در فرهنگ، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۲۲ سخنرانی دکتر محمود مهام سخنرانی دکتر محمود مهام در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان مطالعات زیست بوم شناسی فرهنگی ایران، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۲۳ سخنرانی دکتر فاطمه شاهرودی سخنرانی دکتر فاطمه شاهرودی در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان آینده پژوهی هنر در فرهنگ ایران، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۲۴ سخنرانی دکتر فرشادمهدی پور سخنرانی دکتر فرشادمهدی پور در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان فناوری های نوین و آینده فرهنگ در ایران، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۲۵ سخنرانی دکتر مازیار عطاری سخنرانی دکتر مازیار عطاری در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان مروری بر تجربه های آینده پژوهی فرهنگی ایران، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۲۶ سخنرانی دکتر امیرهوشنگ حیدری سخنرانی دکتر امیرهوشنگ حیدری در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان نقش آینده پژوهی در آینده فرهنگ، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۲۷ سخنرانی دکتر سعید خزایی سخنرانی دکتر سعید خزایی در نشست آینده ‌پژوهی فرهنگ در آینده ایران با عنوان چشم انداز و فرهنگ امید، سه شنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۸
۲۸ سخنرانی دکتر مهدی زارع سخنرانی دکتر مهدی زارع در نشست شناخت سرزمین ایران از دیدگاه تغییر اقلیم با عنوان تغییر اقلیم و انتقال میان‌حوضه‌ای آب؛ چالش‌ها و محیط‌زیست دوشنبه ۲۰ آبانماه ۱۳۹۸
۲۹ سخنرانی آرزو دهقانی سخنرانی آرزو دهقانی در نشست شناخت سرزمین ایران از دیدگاه تغییر اقلیم با عنوان تغییر اقلیم و سلامت کودکان دوشنبه ۲۰ آبانماه ۱۳۹۸
۳۰ سخنرانی دکتر شورانگیز سخنرانی دکتر شورانگیز در نشست شناخت سرزمین ایران از دیدگاه تغییر اقلیم با عنوان بررسی تغییرات اقلیمی ایران و اثرهای آن در ادوار زمین شناسی دوشنبه ۲۰ آبانماه ۱۳۹۸

صفحه‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما