Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

پادکست

شما اینجا هستید

ردیف عنوان توضیحات
۶۱ سخنرانی دکتر حسن محدثی سخنرانی دکتر حسن محدثی با موضوع "جامعه‌شناسی برای مردم: رویکردی بدیل برای فعالیت جامعه‌شناختی" در روز اول سمینار جامعه‌شناسان ایرانی و حوزه عمومی، تجربه‌هایی از پیوند دانش و جامعه سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۶۲ سخنرانی دکتر حمیدرضا جلایی‌پور سخنرانی دکتر حمیدرضا جلایی پور با موضوع "جامعه‌شناسی سنجش‌گرانه و ضرورت تعادل‌بخشی در سیاست‌ تلگرامی" در روز اول سمینار جامعه‌شناسان ایرانی و حوزه عمومی، تجربه‌هایی از پیوند دانش و جامعه سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۶۳ سخنرانی دکتر تقی آزاد ارمکی سخنرانی دکتر تقی آزاد ارمکی با موضوع "امکان تاریخی حوزه عمومی در ایران" در روز اول سمینار جامعه‌شناسان ایرانی و حوزه عمومی، تجربه‌هایی از پیوند دانش و جامعه سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۶۴ سخنرانی دکتر حسین سراج‌زاده (قسمت دوم) سخنرانی دکتر حسین سراج‌زاده با موضوع "تضاد و تعامل جامعه‌شناسی مردم‌مدار و سایر انواع جامعه‌شناسی در جامعه‌شناسی ایران" در روز اول سمینار جامعه‌شناسان ایرانی و حوزه عمومی، تجربه‌هایی از پیوند دانش و جامعه سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۶۵ سخنرانی دکتر حسین سراج‌زاده (قسمت اول) سخنرانی دکتر حسین سراج‌زاده با موضوع "تضاد و تعامل جامعه‌شناسی مردم‌مدار و سایر انواع جامعه‌شناسی در جامعه‌شناسی ایران" در روز اول سمینار جامعه‌شناسان ایرانی و حوزه عمومی، تجربه‌هایی از پیوند دانش و جامعه سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۶۶ بررسی چالش‌های آموزش عمومی غیررسمی با حضور دکتر حسین شیخ‌رضایی (قسمت دوم) در برنامه گفت‌وگوی فرهنگی رادیو گفت و گو، چالش‌های آموزش عمومی غیررسمی با حضور خانم اسمعیل نژاد (تهیه كننده)، شهرزاد (كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده (گزارشگر)، دكتر مهدی زارع (عضو فرهنگستان علوم و استاد پژوهشگاه زلزله)، خانم دكتر معصومه شهسواری (دبیر فیزیك آموزش و پرورش و كارشناس فیزیك پژوهشگاه فیزیك جوان) و ارتباط تلفنی با دكتر حسین شیخ‌رضایی (عضو هیئت علمی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور) مورد بررسی قرار گرفت.
۶۷ بررسی چالش‌های آموزش عمومی غیررسمی با حضور دکتر حسین شیخ‌رضایی (قسمت اول) در برنامه گفت‌وگوی فرهنگی رادیو گفت و گو، چالش‌های آموزش عمومی غیررسمی با حضور خانم اسمعیل نژاد (تهیه كننده)، شهرزاد (كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده (گزارشگر)، دكتر مهدی زارع (عضو فرهنگستان علوم و استاد پژوهشگاه زلزله)، خانم دكتر معصومه شهسواری (دبیر فیزیك آموزش و پرورش و كارشناس فیزیك پژوهشگاه فیزیك جوان) و ارتباط تلفنی با دكتر حسین شیخ‌رضایی (عضو هیئت علمی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور) مورد بررسی قرار گرفت.
۶۸ پادکست شماره ۱۳ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور معرفی گروه علم‌ و جامعه مرکز (گفتگویی منتشر نشده با مرحوم دکتر محمدامین قانعی‌راد، مدیر گروه پژوهشی علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
۶۹ پادکست شماره ۱۲ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور معرفی گروه علم‌سنجی مرکز (گفتگو با دکتر علیرضا نوروزی، مدیر گروه پژوهشی ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
۷۰ پادکست شماره ۱۱ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور معرفی گروه ترویج علم مرکز (گفتگو با دکتر اکرم قدیمی، مدیر گروه پژوهشی ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

صفحه‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما