Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

پادکست

شما اینجا هستید

ردیف عنوان توضیحات
۷۱ سخنرانی دکتر کیوان الستی سخنرانی دکتر کیوان الستی با موضوع «نوآوری مسئولانه»، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (قسمت اول)
۷۲ سخنرانی دکتر المیرا جنوی سخنرانی دکتر المیرا جنوی با موضوع «پیچیدگی علم»، دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (قسمت دوم)
۷۳ سخنرانی دکتر المیرا جنوی سخنرانی دکتر المیرا جنوی با موضوع «پیچیدگی علم»، دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (قسمت اول)
۷۴ سخنرانی دکتر المیرا جنوی سخنرانی دکتر المیرا جنوی با موضوع «پیچیدگی علم»، دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (قسمت اول)
۷۵ سخنرانی دکتر مژگان سمند اشتهاردی سخنرانی دکتر مژگان سمند اشتهاردی با موضوع «اقتصاد نوآوری»، دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (قسمت دوم)
۷۶ سخنرانی دکتر مژگان سمند اشتهاردی سخنرانی دکتر مژگان سمند اشتهاردی با موضوع «اقتصاد نوآوری»، دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (قسمت اول)
۷۷ سخنرانی دکتر رضا حافظی سخنرانی دکتر رضا حافظی با موضوع «سناریونگاری با تمرکز بر سناریوهای کمّی در مباحث حوزۀ انرژی»، دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۷۸ سخنرانی دکتر آرش موسی سخنرانی دکتر آرش موسی با موضوع «STI چیست؟ نگاهی به شکل گیری حوزۀ مطالعاتی سیاست علم و فناوری در جهان»، دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۷۹ سخنرانی دکتر رضا نقی زاده سخنرانی دکتر رضا نقی زاده با موضوع «سند آمایش آموزش عالی کشور» دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
۸۰ سخنرانی دکتر حسن محدثی سخنرانی دکتر حسن محدثی با موضوع "جامعه‌شناسی برای مردم: رویکردی بدیل برای فعالیت جامعه‌شناختی" در روز اول سمینار جامعه‌شناسان ایرانی و حوزه عمومی، تجربه‌هایی از پیوند دانش و جامعه سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

صفحه‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما