Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

Menu Navigation

تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل تهدیدات الکترومغناطیسی

شما اینجا هستید

Project Details

  • Category:
  • Date Added: ۰۱/۰۱/۲۰۱۸

Project Info

کشورهایی که طعم تلخ خرابی و خسارت ناشی از جنگ را چشیده‌‌اند جهت حفظ سرمایه‌‌های ملی و منافع حیاتی خود توجه ویژه‌‌ای به پدافند غیرعامل نموده و در راهبرد دفاعی خود جایگاه والایی برای آن قائل شده‌‌اند. با توجه به اینکه سیستم‌‌های ارتباطی، تجهیزات مخابراتی و رایانه‌‌ای مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی کشور، ازجمله هدف‌‌های سلاح‌‌های الکترومغناطیس دشمن می‌‌باشد؛ پدافند غیرعامل در مقابل این تهدیدات از اولویت‌‌های اساسی کشور بوده و اولین گام مؤثر برای مقابله با این تهدیدات که بتواند طرح‌‌ریزی مناسب، برنامه‌‌ریزی اثربخش و کارا را امکان‌‌پذیر نماید، تدوین راهبرد مقابله است. به همین دلیل پروژۀ «تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل تهدیدات الکترومغناطیسی» میان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان کارفرما و دانشگاه امام حسین (دکتر محمد مردانی شهربابک) به عنوان مجری، اجرا شده است. این گزارش مشتمل بر دو جلد می‌‌باشد.

این پژوهش ابتدا به شناخت تهدیدات الکترومغناطیس پرداخته و سپس با بررسی، شناخت و تجزیه و تحلیل محیط خارجی و داخلی، نقاط ضعف، قوت و فرصت‌‌ها را احصاء نموده و با بهره‌‌گیری از روش‌‌های علمی تدوین راهبرد، راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر این تهدیدات را در قالب سند راهبردی پدافند غیرعامل تهدیدات الکترومغناطیس ارائه کرده است.

امواج الکترومغناطیس پرقدرت به دو دستۀ کلی تقسیم می‌‌شوند، دستۀ اول امواج الکترومغناطیسی ناشی از انفجارات هسته‌‌ای و دستۀ دوم امواج الکترومغناطیسی تولید شده توسط مولدهای امواج پرقدرت الکترومغناطیسی می‌‌باشد.

شناسایی نقاط کاهنده میزان حفاظت الکترومغناطیسی و ارائۀ راهکار حفاظتی در برابر تهدیدات الکترومغناطیسی نیاز به درک شرایط منبع و همچنین نحوۀ تقابل آن با سیستم‌‌ها، تجهیزات و بخش‌‌های مختلف مراکز و تجهیزات حساس می‌‌باشد. در صورت عدم ایجاد حفاظت الکترومغناطیسی، این تقابل در نهایت می‌‌تواند سبب آسیب‌‌پذیری سیستم‌‌های الکترونیکی موجود در این بخش‌‌ها گردد. به همین منظور به بررسی تقابل تهدیدات الکترومغناطیسی با سیستم‌‌ها، روش‌‌های تحلیل تئوری ساختارها و تجهیزات با توجه به منابع تهدید، پرداخته شده است.

در مجلد دوم ابتدا به اثرات و آسیب‌‌های ناشی از نفوذ امواج الکترومغناطیسی پرداخته شده است. این اثرات شامل اثرات حرارتی، اثرات الکتریکی و اثرات الکترونیکی می‌‌باشند. سپس راه‌‌کارهای حفاظت الکترومغناطیسی و کاهش آسیب‌‌پذیری‌‌های ناشی از آن‌‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

مبانی حاکم بر سازمان، اصول و ارزش‌‌هایی هستند که مبانی حرکت و تلاش سازمان بوده و جهت‌‌گیری رویکرد سازمان را به سمت آینده‌‌ای مطلوب نشان می‌‌دهند. سه مقولۀ مبنای ارزشی و اعتقادی، مبنای و مستندات قانونی و همچنین تدابیر و جهت‌‌گیری‌‌های بالادستیِ کلان در حوزۀ پدافند غیرعامل تهدیدات الکترومغناطیس، از الزامات تدوین سند راهبردی در این حوزه می‌‌باشند.

مطلوبیت راهبردی فعلی سازمان‌‌ها شامل رسالت، مأموریت، چشم‌‌انداز، اهداف بلندمدت و استراتژی‌‌ها، معمولاً از طریق اسناد و مدارک قابل شناسایی هستند. گرچه در خصوص پدافند غیرعامل در حوزۀ تهدیدات الکترومغناطیس کشور هیچ نوع سند مصوبی وجود ندارد ولی با مراجعه به منابعی نظیر اسناد بالادستی، قوانین، شرح وظایف ابلاغی سازمان‌‌ها، گزارشات و اسناد غیرمصوب، می‌‌توان این اسناد را استخراج و تدوین کرد. به منظور تکمیل یافته‌‌های حاصل از مستندات، ابتدا با استفاده از مستندات موجود، رسالت، مأموریت، بیانیۀ مأموریت، چشم‌‌انداز، اهداف کلان و سیاست‌‌های کلی استخراج شده و سپس با مراجعه به آراء صاحب‌‌نظران و مدیران عالی مرتبط در کشور، این مطلوبیت‌‌های راهبردی، نهایی و تدوین گردیده‌‌اند.

از آنجا که لازمۀ تدوین راهبردی پدافند غیرعامل حوزۀ تهدیدات الکترومغناطیس علاوه بر شناخت تهدیدات، فرصت‌‌ها، قوت‌‌ها و ضعف‌‌ها با محوریت این تهدیدات می‌‌باشد، لذا در ادامۀ این طرح، عوامل محیطی براساس منابع و مستندات و نظر خبرگان، شناسایی در ماتریس‌‌های عوامل داخلی و خارجی، دسته‌‌بندی، اولویت‌‌بندی و مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد و نهایتاً با تشکیل ماتریس وضعیت (space) ارزیابی موقعیت راهبردی در این خصوص انجام می‌‌گیرد.

خبرگانی که مسؤل تعیین مأموریت‌‌ها، چشم‌‌اندازها و بررسی عوامل داخلی و خارجی بوده‌‌اند بایستی راهبردهای مختلف جهت دستیابی به اهداف راهبردی را شناسایی و ارزیابی نمایند. در فاز سوم این طرح، این کار در چهار مرحله انجام شده است؛ به طوری که در مرحلۀ اول با تشکیل ماتریس وضعیت (space)، براساس نتایج مطالعات محیطی، وضعیت محیط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت‌‌گیری‌‌های کلان راهبردی مشخص می‌‌گردند. در مرحلۀ دوم با تشکیل ماتریس SWOT راهبردها برای هر هدف راهبردی شناسایی و ارائه می‌‌گردد.در مرحلۀ بعدی این راهبردها تلفیق و تجمیع می‌‌گردند و نهایتاً در مرحلۀ چهارم با استفاده از ماتریس QSPM راهبردهای نهایی ارائه شده با روش علمی اولویت‌‌بندی می‌‌گردند.

Project Stats

۱
  Favourites
۲
  Likes
۱۶۲۹
Views
۰
  گزارش‌ها

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما