Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

گروه‌ پژوهشی اقتصاد علم

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی: اقتصاد علم

معرفی، اهداف و چشم‌اندازها

یافته ها و نتایج تحقیقاتی تا هنگامی که در عرصه عمل استقرار نیابند و عواید آنها نصیب جامعه نشود، نمی تواند منشا رفاه عمومی و ثروت انسان ها باشند. این موضوع با تجاری سازی تحقق می یابد که یکی از پیچیده ترین مراحل فرایند نوآوری فناورانه استو هیچ الگوی قطعی و بلامنازعی برای آن وجود ندارد. با ظهور اقتصاد دانش بنیان در اواخر قرن بیستم خط¬مشی-های آموزش عالی نیز محتمل تغییراتی شده اند که سبب گردیده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مانند شرکت های خصوصی برای کسب منابع مالی ایفای نقش کنند. امروزه نگرش سنتی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به عنوان تولید کننده و اشاعه دهنده علم و دانش مورد تجدیدنظر قرارگرفته است، در این نگرش جدید دانشگاهها دارای مسئولیت بیشتری جهت تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی خود به عوامل فراهم کننده رشد اقتصادی، رفاه عمومی و ثروت جامعه هستند. کشورهای دارای اقتصاد پویا و متحرک، دانشگاههای قوی دارند که با دولت، صنعت و تجارت ارتباط و هماهنگی همه¬جانبه دارند. یکی از بسترهای توسعه این ارتباط جهت گیری در تبدیل تولیدات علمی دانشگاهها به محصولات تجاری است. لذا ایجاد بسترهایی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و ارائه دانش به بازار جزء ضروریات عصر حاضر است که علاوه بر فراهم کردن ارزش اقتصادی قابل توجه برای سازمان مبدا منجر به رشد فنی، اقتصادی و افزایش رفاه کلی جامعه می گردد. تجاری سازی موفق فناوری حداقل نیاز به تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به آن تقاضا و یک فرد یا شرکت کارآفرین با منابع و توانمندی-های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می باشد. گروه اقتصاد علم در سال ۱۳۸۴ با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات حوزه علوم انسانی و اجتماعی به عنوان یکی از گروه های هفتگانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تشکیل گردید.

چشم انداز گروه اقتصاد علم، تجاری سازی تحقیقات حوزه علوم انسانی و عملیاتی ساختن دانش فراگیر شده در دانشگاه و به کارگیری آنها در محیط خارج دانشگاه برای ایجاد درآمد و کسب منفعت اقتصادی برای فراگیران آن است.

شرح وظایف و عملکرد

 • بررسی زمینه ها و راه های اقتصادی کردن پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
 • تحلیل و بررسی موانع تجاری سازی نتایج تحقیقات
 • مطالعه و تحقیق و ارائه روش های ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید علم و فناوری
 • مطالعه در حوزه اقتصاد دانش بنیان
 • مطالعه بر روی بهبود سیستم بودجه ریزی پژوهش کشور
 • تحلیل و ارزیابی بودجه علم
 • مطالعه و اندازه گیری آثار اقتصاد علم و فنّاوری
 • پیچیدگی اقتصادی
 • نظام توسعه منابع مالی وزارت عتف

پروژه‌ها

طی سالهای گذشته پروژه های متعددی توسط محققان گروه تدوین و منتشر شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (مطالعه مقایسه ای با کشورهای آسیای جنوب غربی)
 • شناسایی مرز قابلیتهای فناورانه همجوار در صنایع ایران
 • سنجش رقابت پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی
 • ارائه مدلی برای سنجش میزان بهره وری مالی / انسانی دانشگاهها
 • دلایل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت پژوهشی دستگاههای اجرایی
 • بررسی نقش مطبوعات کشور در گسترش ارتقای تفکر علمی
 • شناسایی ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان و بررسی روند حرکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
 • سنجش جایگاه ایران در منطقه آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش محور
 • بررسی تطبیقی بودجه برخی دانشگاههای خارج و داخل کشور
 • امکان سنجی و ضرورت برگزاری کنفرانس بین المللی سیاست علم و فناوری
 • تحلیل سالیانه و تفضیلی بودجه پژوهشی کشور سال ۱۳۸۵
 • تحلیل سالیانه و تفضیلی بودجه پژوهشی کشور سال ۱۳۸۶
 • دیدگاه مکاتب اقتصادی اصلی در خصوص جایگاه علم و فناوری در توسعه
 • ارائه برآورد دقیق و راهکارهای مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران
 • آسیب شناسی نظام ملی نوآوری در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان (مورد مطالعه:اقتصاد ایران)

کتاب ها

 • مقدمه ای بر ظرفیت جذب دانش و فناوری: کلید مغفول توسعه، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • ترجمه :قدرت گرافیک اطلاعات: استفاده از تصاویر برای برقراری ارتباط موثر با مخاطبان، نشر چاپار
 • ترجمه: چرا اطلاعات رشد می یابد، سزار هیدالگو، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • علم و فناوری در اندیشه های اقتصادی، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • جایگاه ایران در آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش بنیان، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • شناسایی بنیان های اقتصاد دانش بنیان، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • نقد کتاب گردشگری و توسعه اقتصادی در اقیانوس هند، مجله مطالعات جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
 • جامعه دانش در کشورهای عربی و منا
 • ترجمه و تالیف: اطلس پیچیدگی اقتصادی، انتشارات مرکز نشر بازرگانی

مخاطبان

به طور کلی مخاطبان ما شامل سه گروه هستند:

 • جامعه علمی(شامل اساتید، دانشگاهها و محققین)
 • سیاستگذاران و سیاستمداران حوزه علم فناوری و نوآوری
 • فناوران و صنعتکاران حوزه اقتصادی
 • شرکت های دانش بنیان
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد بين‌الملل

شرح مختصر (معرفی)

 
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • samandar@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • مدیریت بازرگانی
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • shahmoradi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد
 • عضو هیئت علمی
 • ۸۸۰۳۶۱۴۴
 • azimi@nrisp.ac.ir
 • دکتری
 • اقتصاد بين‌الملل
ردیف عنوان سال انتشار نوع پیوست
۱ شناسایی ‌مرز قابلیت‌های فناورانۀ همجوار در صنایع ایران ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۲ آسيب شناسي نظام ملي نوآوري در دستيابي به اقتصاد دانش بنيان (مورد مطالعه: اقتصاد ايران) ۱۳۹۷ طرح پژوهشی ندارد
۳ دلایل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت پژوهشی دستگاه‌‌های اجرایی ۱۳۸۲ طرح پژوهشی ندارد
۴ بررسی نقش مطبوعات کشور در گسترش ارتقای تفکر علمی ۱۳۸۵ طرح پژوهشی ندارد
۵ شناسایی ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان و بررسی روند حرکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ۱۳۸۷ طرح پژوهشی ندارد
۶ ارایه برآورد دقیق و راهکار‌‌های مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران ۱۳۹۲ طرح پژوهشی ندارد

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما