Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

فهرست ویدئوها

شما اینجا هستید

NRISP

سخنرانی دکتر مهدی شقاقی

سخنرانی دکتر مهدی شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع علم، اخلاق و سیاست علم، دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹

NRISP

پیش آیندهای تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی در دوران کرونا

بررسی پیش آیندهای تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی در زمان شیوع کرونا با سخنرانی دکتر آزادی و دکتر امراله

NRISP

نشست مجازی نقش آینده نگاری فناوری در پاندمی بیماری کرونا

نشست مجازی نقش آینده نگاری فناوری در پاندمی بیماری کرونا با سخنرانی دکتر امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و عضو هیات علمی گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

NRISP

درس آموزه های سیاستی توسعه کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین پس از بحران شیوع کرونا

نشست آنلاین درس آموزه های سیاستی توسعه کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین پس از بحران شیوع کرونا با سخنرانی دکتر رضا نقی زاده، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

NRISP

شیوع کرونا و مروری بر تحول در فرهنگ آموزش و پژوهش در جهان

نشست آنلاین شیوع کرونا و مروری بر تحول در فرهنگ آموزش و پژوهش در جهان با سخنرانی دکتر صنیع اجلال، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

NRISP

بحران کووید ۱۹ و نظریه های سیاستگذاری عمومی

نشست آنلاین بحران کووید ۱۹ و نظریه های سیاستگذاری عمومی با سخنرانی دکتر آرش موسوی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

NRISP

بررسی بحران ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی، تجارب و اقدامات

نشست آنلاین بررسی بحران کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی، تجارب و اقدامات با سخنرانی دکتر بهروز شاهمرادی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

NRISP

جلسه آنلاین نقش جامعه علمی در تمایز علم از شبه علم

جلسه آنلاین نقش جامعه علمی در تمایز علم از شبه علم با سخنرانی دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکتر رضا منصوری، استاد دانشگاه و مروج علم

NRISP

افتتاحیه کرسی یونسکو در ترویج علم (۲-۲)

افتتاحیه کرسی یونسکو در ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸

NRISP

افتتاحیه کرسی یونسکو در ترویج علم (۱-۲)

افتتاحیه کرسی یونسکو در ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸

NRISP

بررسی و تحلیل گزارش پروژه استنفورد ایران ۲۰۴۰

گزارشی از بررسی و تحلیل گزارش پروژه استنفورد ایران ۲۰۴۰

NRISP

حضور دکتر وحید احمدی در خبر ساعت ۲۰ شبکه ۴ سیما

حضور دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در خبر ساعت ۲۰ شبکه ۴ سیما

NRISP

بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با حضور دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خبر شبکه ۴ سیما

NRISP

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری(۶-۶)

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری صبح روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه با حضور بیش از ۱۶ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دکتر منصور غلامی وزیر علوم و دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در وزارت علوم برگزار شد.

NRISP

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری(۵-۶)

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری صبح روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه با حضور بیش از ۱۶ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دکتر منصور غلامی وزیر علوم و دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در وزارت علوم برگزار شد.

NRISP

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری(۴-۶)

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری صبح روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه با حضور بیش از ۱۶ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دکتر منصور غلامی وزیر علوم و دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در وزارت علوم برگزار شد.

NRISP

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری(۳-۶)

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری صبح روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه با حضور بیش از ۱۶ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دکتر منصور غلامی وزیر علوم و دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در وزارت علوم برگزار شد.

NRISP

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری(۲-۶)

اولین روز کارگاه بین المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری صبح روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه با حضور بیش از ۱۶ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دکتر منصور غلامی وزیر علوم و دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در وزارت علوم برگزار شد.

NRISP

اولین روز کارگاه بین‌المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری (۱-۶)

اولین روز کارگاه بین‌المللی سیاستگذاری ترویج علم و فناوری صبح روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه با حضور بیش از ۱۶ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دکتر منصور غلامی وزیر علوم و دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در وزارت علوم برگزار شد.

NRISP

دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی (دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی (دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

NRISP

دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی (دکتر الهه حجازی رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی (دکتر الهه حجازی رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)

NRISP

گفتگوی دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در برنامه یه روز تازه

گفتگوی دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در برنامه یه روز تازه

NRISP

سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «کالایی شدن دانش و چالش آن برای جامعه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «کالایی شدن دانش و چالش آن برای جامعه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «کالایی شدن دانش و چالش آن برای جامعه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «کالایی شدن دانش و چالش آن برای جامعه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر موسی اکرمی با عنوان «پیش نیازهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(۲-۲)

سخنرانی دکتر موسی اکرمی با عنوان «پیش نیازهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(۲-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر موسی اکرمی با عنوان «پیش نیازهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(۱-۲)

سخنرانی دکتر موسی اکرمی با عنوان «پیش نیازهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(۱-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر آرش موسوی با عنوان «تعاملات اقتصادی نظام دانشگاهی با دنیای بیرون: مسائل و راه حل ها» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

سخنرانی دکتر آرش موسوی با عنوان «تعاملات اقتصادی نظام دانشگاهی با دنیای بیرون: مسائل و راه حل ها» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر آرش موسوی با عنوان «تعاملات اقتصادی نظام دانشگاهی با دنیای بیرون: مسائل و راه حل ها» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

سخنرانی دکتر آرش موسوی با عنوان «تعاملات اقتصادی نظام دانشگاهی با دنیای بیرون: مسائل و راه حل ها» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر هادی خانیکی با عنوان «فرهنگ گفتگو و نقش آن در سرمایه اجتماعی دانشگاه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

سخنرانی دکتر هادی خانیکی با عنوان «فرهنگ گفتگو و نقش آن در سرمایه اجتماعی دانشگاه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

NRISP

سخنرانی دکتر محمد حسن زاده با عنوان «پارک های علم و فناوری: حلقه های اتصال عموم مردم به منظومه پیچیده علم و فناوری» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

سخنرانی دکتر محمد حسن زاده با عنوان «پارک های علم و فناوری: حلقه های اتصال عموم مردم به منظومه پیچیده علم و فناوری» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

NRISP

سخنرانی دکتر سحر کوثری با عنوان «چشم انداز فضای اجتماعی دانشگاه و عوامل تاثیرگذار بر آن» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

سخنرانی دکتر سحر کوثری با عنوان «چشم انداز فضای اجتماعی دانشگاه و عوامل تاثیرگذار بر آن» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر سحر کوثری با عنوان «چشم انداز فضای اجتماعی دانشگاه و عوامل تاثیرگذار بر آن» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

سخنرانی دکتر سحر کوثری با عنوان «چشم انداز فضای اجتماعی دانشگاه و عوامل تاثیرگذار بر آن» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی با عنوان «سنخ شناسی الگوهای تعامل بین نهادهای علمی و جامعه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی با عنوان «سنخ شناسی الگوهای تعامل بین نهادهای علمی و جامعه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی با عنوان «سنخ شناسی الگوهای تعامل بین نهادهای علمی و جامعه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۱)

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی با عنوان «سنخ شناسی الگوهای تعامل بین نهادهای علمی و جامعه» در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۱)

NRISP

سخنرانی دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

سخنرانی دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

سخنرانی دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

سخنرانی دکتر برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

NRISP

سخنرانی دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

سخنرانی دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

NRISP

سخنرانی دکتر نصرت الله ضرغام، رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

سخنرانی دکتر نصرت الله ضرغام، رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر نصرت الله ضرغام، رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

سخنرانی دکتر نصرت الله ضرغام، رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

سخنرانی دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۲-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

سخنرانی دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی (۱-۲)

NRISP

سخنرانی دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

سخنرانی دکتر اکرم قدیمی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

NRISP

گزارش برگزاری اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در برنامه فوتون شبکه چهار سیما (قسمت دوم)

گزارش برگزاری اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در برنامه فوتون شبکه چهار سیما (قسمت دوم)

NRISP

گزارش اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در برنامه فوتون

گزارش برگزاری اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در برنامه فوتون شبکه چهار سیما

NRISP

سخنرانی دکتر اکرمی در نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

سخنرانی دکتر موسی اکرمی، عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در اولین نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در هفته ترویج علم ۲۲ آبان ماه ۹۷

NRISP

سخنرانی دکتر قاضی نوری در نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(قسمت۲-۲)

سخنرانی دکتر سید سپهر قاضی‌نوری، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در اولین نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در هفته ترویج علم (قسمت۲-۲) ۲۲ آبان ماه ۹۷

NRISP

سخنرانی دکتر قاضی نوری در نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(قسمت۲-۱)

سخنرانی دکتر سید سپهر قاضی‌نوری، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در اولین نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در هفته ترویج علم (قسمت۲-۱) ۲۲ آبان ماه ۹۷

NRISP

سخنرانی دکتر فراستخواه در نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(قسمت۲-۲)

سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در اولین نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در هفته ترویج علم (قسمت۲-۲) ۲۲ آبان ماه ۹۷

NRISP

سخنرانی دکتر فراستخواه در نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(قسمت۲-۱)

سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در اولین نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در هفته ترویج علم (قسمت۲-۱) ۲۲ آبان ماه ۹۷

NRISP

سخنرانی دکتر وحید احمدی در اولین نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

سخنرانی دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در اولین نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در هفته ترویج علم ۲۲ آبان ماه ۹۷

NRISP

میز تخصصی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری (قسمت۶-۶)

«بررسی انتظارات متقابل و الگوی تعامل مناسب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی» موضوع اولین فروم تخصصی از مجموعه نشست‌های حوزه آمایش آموزش عالی کشور است که به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

NRISP

میز تخصصی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری (قسمت۶-۵)

«بررسی انتظارات متقابل و الگوی تعامل مناسب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی» موضوع اولین فروم تخصصی از مجموعه نشست‌های حوزه آمایش آموزش عالی کشور است که به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۷ برگزار...

NRISP

میز تخصصی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری (قسمت۶-۴)

«بررسی انتظارات متقابل و الگوی تعامل مناسب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی» موضوع اولین فروم تخصصی از مجموعه نشست‌های حوزه آمایش آموزش عالی کشور است که به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۷ برگزار...

NRISP

میز تخصصی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری (قسمت۶-۳)

«بررسی انتظارات متقابل و الگوی تعامل مناسب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی» موضوع اولین فروم تخصصی از مجموعه نشست‌های حوزه آمایش آموزش عالی کشور است که به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۷ برگزار...

NRISP

میز تخصصی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری (قسمت۶-۲)

«بررسی انتظارات متقابل و الگوی تعامل مناسب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی» موضوع اولین فروم تخصصی از مجموعه نشست‌های حوزه آمایش آموزش عالی کشور است که به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۷ برگزار...

NRISP

میز تخصصی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری (قسمت۶-۱)

«بررسی انتظارات متقابل و الگوی تعامل مناسب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی» موضوع اولین فروم تخصصی از مجموعه نشست‌های حوزه آمایش آموزش عالی کشور است که به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۷ برگزار...

NRISP

حضور دکتر وحید احمدی، در گفتگوی خبر ۲۰ شبکه ۴ سیم

حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفتگوی ۲۰ شبکه ۴ سیما موضوع گفتگو: بررسی سازوکارهای پیوند دانشگاه و فضای اجتماعی در ایران

NRISP

رونمایی از سردیس مرحوم استاد دکتر محمد امین قانعی راد(قسمت۳-۳)

با حضور شهردار تهران از سردیس استاد فقید محمد امین قانعی راد رونمایی شد

NRISP

رونمایی از سردیس مرحوم استاد دکتر محمد امین قانعی راد(قسمت۲-۳)

با حضور شهردار تهران از سردیس استاد فقید محمد امین قانعی راد رونمایی شد

NRISP

رونمایی از سردیس مرحوم استاد دکتر محمد امین قانعی راد(قسمت۱-۳)

با حضور شهردار تهران از سردیس استاد فقید محمد امین قانعی راد رونمایی شد

NRISP

نشست تخصصی سیاست های سند آمایش آموزش عالی کشور (قسمت ۵-۵)

نشست سیاست‌های سند آمایش آموزش عالی و تاثیر آن بر توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشور با هدف بررسی ضروری بودن یا نبودن این سند و ویژگی‌های آن به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در جریان این نشست که در جریان هشتمین...

NRISP

نشست تخصصی سیاست های سند آمایش آموزش عالی کشور (قسمت ۴-۵)

نشست سیاست‌های سند آمایش آموزش عالی و تاثیر آن بر توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشور با هدف بررسی ضروری بودن یا نبودن این سند و ویژگی‌های آن به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در جریان این نشست که در جریان هشتمین...

NRISP

نشست تخصصی سیاست های سند آمایش آموزش عالی کشور (قسمت ۳-۵)

نشست سیاست‌های سند آمایش آموزش عالی و تاثیر آن بر توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشور با هدف بررسی ضروری بودن یا نبودن این سند و ویژگی‌های آن به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در جریان این نشست که در جریان هشتمین...

NRISP

نشست تخصصی سیاست های سند آمایش آموزش عالی کشور (قسمت ۲-۵)

نشست سیاست‌های سند آمایش آموزش عالی و تاثیر آن بر توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشور با هدف بررسی ضروری بودن یا نبودن این سند و ویژگی‌های آن به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در جریان این نشست که در جریان هشتمین...

NRISP

نشست تخصصی سیاست های سند آمایش آموزش عالی کشور (قسمت ۱-۵)

نشست سیاست‌های سند آمایش آموزش عالی و تاثیر آن بر توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشور با هدف بررسی ضروری بودن یا نبودن این سند و ویژگی‌های آن به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در جریان این نشست که در جریان هشتمین...

NRISP

سخنرانی دکتر بهروز شاهمرادی (قسمت ۳-۳)

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا، روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این همایش دکتر فرشاد مومنی، عضو...

NRISP

سخنرانی دکتر بهروز شاهمرادی (قسمت ۲-۳)

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا، روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این همایش دکتر فرشاد مومنی، عضو...

NRISP

سخنرانی دکتر بهروز شاهمرادی (قسمت ۱-۳)

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا، روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این همایش دکتر فرشاد مومنی، عضو...

NRISP

سخنرانی دکتر فرشاد مومنی (قسمت ۳-۳)

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا، روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این همایش دکتر فرشاد مومنی، عضو...

NRISP

سخنرانی دکتر فرشاد مومنی (قسمت ۲-۳)

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا، روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این همایش دکتر فرشاد مومنی، عضو...

NRISP

سخنرانی دکتر فرشاد مومنی (قسمت ۱-۳)

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا، روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. در این همایش دکتر فرشاد مومنی، عضو...

NRISP

دومین نشست هم اندیشی ترویج دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز علمی

انعکاس خبر برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی ترویج دستاوردهای دانشگا‌ه‌ها و مراکز علمی خبرگزاری صدا و سیما در اخبار ساعت ۲۰ شبکه ۴

NRISP

جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی

در این ویدئو، راهنمایی هایی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی خود به عموم مردم و افراد غیر متخصص را در جهت شرکت در دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی خواهید دید. شرایط شرکت‌کنندگان: دانش‌آموخته در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا...

NRISP

پیچیدگی اقتصادی

گفتگوی دکتر بهروز شاهمرادی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در برنامه "موتور جستجو" شبکه آموزش در زمینه مبحث پیچیدگی اقتصادی

NRISP

گفتگوی دکتر وحید احمدی در برنامه طلوع

گفتگوی دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در برنامه "طلوع" کانال چهار، موضوع گفتگو: علوم پایه شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۷

NRISP

مراسم تشییع پیکر دکتر محمدامین قانعی راد (فیلم ۲)

این فیلم مربوط به روز یکشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ است، روزی که پیکر شریف دکتر محمدامین قانعی راد از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به سمت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سپس به قطعه نام آوران بهشت زهرا تشییع شد.

NRISP

مراسم تودیع و تشییع پیکر دکتر محمدامین قانعی راد (فیلم ۱)

این فیلم مربوط به روز یکشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ است، روزی که پیکر شریف دکتر محمدامین قانعی راد از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به سمت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سپس به قطعه نام آوران بهشت زهرا تشییع شد.

NRISP

بازدید وزیر علوم از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بازدید کرد.

NRISP

کاشت حافظه

آیا می توان در مغز خاطره کاشت؟ مهدی صارمی فر، ژورنالیست علم، در دومین نشست علمی سیتاک از آزمایشی روی مغز موش ها سخن می گوید که در آن دانشمندان یک خاطره در ذهن موش ساختند و سپس با استفاده از یک محرک، آن خاطره را دوباره زنده کردند و در مرحله بعد تصمیم...

NRISP

داستان شناخت مغز

چطور در بسیاری از تمدن های گذشته "قلب" مرکز احساسات و عواطف انسان در نظر گرفته می شد و برخی از دانشمندان آن دوره مغز را عضو مهمی به حساب نمی آوردند. این تفکر چگونه در طول زمان تغییر کرد؟ در دومین نشست علمی سیتاک، دکتر رضا پناهی، دبیر کمیته دانشجویی...

NRISP

حضور دکتر کیوان الستی در برنامه فرهنگ و فناوری شبکه ۴

فناوری ها از آن حیث که امری فرهنگی و اجتماعی هستند و هم اینکه به نوعی در دست کاربران مورد استفاده ابزاری قرار می گیرند، واجد حیث اخلاقی و فقهی هستند. در برنامه فرهنگ و فناوری به موضوع فقه و اخلاق فناوری پرداخته شده است (یکشنبه ۹۷/۲/۱۶- شبکه چهار...

NRISP

دکتر قانعی راد در برنامه گستره شریعت با موضوع «دین و روشنفکری» (۲)

روشنفکر فرزند زمانه خود است. پیدایش روشنفکری مربوط به زمانه شکست است. مواقعی که بحران ایجاد می شود پدیده ای به نام روشنفکر بیشتر تجلی و معنا پیدا می کند.

NRISP

دکتر قانعی راد در برنامه گستره شریعت با موضوع «دین و روشنفکری» (۱)

وقتی شما از پایان روشنفکری صحبت می کنید به نظر من از پایان و مرگ جامعه صحبت می کنید. ایده پایان روشنفکری از نظر من ایده خطرناکی است.

NRISP

چرا همیشه پای فلسفه در میان است؟

در این ویدیو از دومین نشست علمی سیتاک با موضوع جهان شگفت انگیز مغز، حسین فروتن، پژوهشگر مطالعات علم، از این می گوید که فلسفه به طور کلی به چه کار انسان ها می آید و پس از آن از فلسفه ذهن و مساله ذهن-بدن صحبت و برخی مکاتب و رویکردهای این حوزه را بررسی...

NRISP

داستان شناخت مغز

چطور در بسیاری از تمدن های گذشته "قلب" مرکز احساسات و عواطف انسان در نظر گرفته می شد و برخی از دانشمندان آن دوره مغز را عضو مهمی به حساب نمی آوردند. این تفکر چگونه در طول زمان تغییر کرد؟ در دومین نشست علمی سیتاک، دکتر رضا پناهی، دبیر کمیته دانشجویی...

NRISP

علم و روزگار ترامپ

کاظم کوکرم، دبیر گروه دانش روزنامه جام جم، در نخستین نشست علمی سیتاک ساعتی قبل از برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، از سرنوشت علم در دوران او سخن گفت. او به اظهارنظرهای ضد علم ترامپ در موضوعات مختلف از گرمایش زمین و...

NRISP

علم چه فایده ای دارد؟

در نخستین نشست علمی سیتاک (باشگاه علم و فناوری)، عرفان خسروی، دیرینه شناس و دبیر علمی مجله دانستنیها، از تفاوت علوم پایه و کاربردی و فایده ی هر یک برای جامعه صحبت کرد و توضیح داد که علوم پایه ممکن است در نگاه اول کاربرد مشخص اقتصادی نداشته باشند،...

NRISP

معرفی سیتاک (باشگاه علم و فناوری)

در نخستین نشست علمی سیتاک (باشگاه علم و فناوری)، پیمان اکبرنیا، مدیر باشگاه، درباره روند شکل گیری و هدف آن توضیح داد و ترویج علم و تفکر علمی را رسالت آن دانست. نخستین نشست علمی سیتاک با پشتیبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری مجله...

NRISP

یک عاشقانه کیهانی

در سومین نشست علمی سیتاک، سید امیر سادات موسوی، بخشی از برنامه را به گونه ای متفاوت اجرا کرد. او که هم یک دانش آموخته فیزیک و پژوهشگر تاریخ علم و هم شاعر و طنزپرداز است یک شعر عاشقانه ی کیهانی خواند. یک شعر عاشقانه علمی-تخیلی با مضامین کیهانی، زمینی...

NRISP

درباره زلزله: گفت وگوی سیاوش صفاریان پور و دکتر زارع

در سومین نشست علمی سیتاک، گفت وگوی سیاوش صفاریان پور و دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، به موضوع زلزله، پیشبینی و راه های کاستن از خطرات آن به طور علمی اختصاص داشت. دکتر زارع در بخشی از صحبت های خود درباره مفهوم...

NRISP

گفت وگوی سیاوش صفاریان پور و دکتر مهدی زارع- مقدمه

در سومین نشست علمی سیتاک، سیاوش صفاریان پور، ژورنالیست علم و میزبان برنامه، به روی صحنه آمد و از دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، برای شرکت در بخش گفت وگو دعوت کرد. پیش از آغاز صحبت درباره زمین و زلزله شناسی، بحث...

NRISP

تکامل چی نیست؟

در سومین نشست علمی سیتاک، دکتر عطا کالیراد، دکتری زیست شناسی تکاملی، درباره بدفهمی های ما از نظریه تکامل گفت. اون در صحبت خود با عنوان "تکامل چی نیست؟" از سه برداشت اشتباه رایج از نظریه تکامل صحبت کرد. این اشتباهات عبارتند از: ۱- تکامل به معنی بهتر...

NRISP

داستان زمین

در سومین نشست علمی سیتاک، عرفان خسروی، دیرینه شناس و دبیر علمی دانستنیها، از داستان زمین و چرخه دی اکسید کربن در زمین گفت. او توضیح داد که دی اکسید کربنی که در طول یک قرن گذشته باعث گرمایش جهانی و تغییرات آب وهوایی در زمین شده است چگونه در گذشته...

NRISP

دنیای فسیل و فسیل شناسی

در سومین نشست علمی سیتاک، دکتر شاهین زمان، دیرینه شناس و کارشناسی دیرینه شناسی مدیریت اکتشاف، با استفاده از گنجینه ارزشمند و متنوع فسیل های خود، درباره داستان حیات و موجودات زنده در کره زمین صحبت کرد. او که فسیل های مختلفی از بقایای تریلوبیت ها و...

NRISP

از پیدایش جهان تا پیدایش زمین

در ابتدای سومین نشست علمی سیتاک، پیمان اکبرنیا، مدیر باشگاه، ضمن خوش آمد گویی به حضار از داستان پیدایش منظومه شمسی و زمین گفت و اینکه چطور عناصر سنگین پس از مرگ ستارگان در فضا پخش شدند و سر انجام بخشی از آن ها به منظومه شمسی ما و کره ی زمین رسیدند و...

NRISP

گفت وگوی سیاوش صفاریان پور و دکتر مجید نیلی احمدآبادی-۱

در دومین نشست علمی سیتاک (باشگاه علم و فناوری) گفت وگوی سیاوش صفاریان پور با مهمان این بخش یعنی دکتر مجید نیلی احمد آبادی، رئیس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، به دنیای شگفت انگیز مغز، هوش مصنوعی، ماشین های هوشمند و موضوعات مرتبط اختصاص داشت....

NRISP

جشنواره دانش آموزی ترویج علم(۵)

کلیپ کوتاه جشنواره دانش آموزی ترویج علم. ۱۵ بهمن ۹۵ حسینیه ارشاد. به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. حجم: ۳.۸ مگابایت

NRISP

جشنواره دانش آموزی ترویج علم(۴)

کلیپ کوتاه جشنواره دانش آموزی ترویج علم. ۱۵ بهمن ۹۵ حسینیه ارشاد. به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. حجم: ۳.۸ مگابایت

NRISP

جشنواره دانش آموزی ترویج علم(۳)

کلیپ کوتاه جشنواره دانش آموزی ترویج علم. ۱۵ بهمن ۹۵ حسینیه ارشاد. به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. حجم: ۳.۸ مگابایت

NRISP

جشنواره دانش آموزی ترویج علم(۲)

کلیپ کوتاه جشنواره دانش آموزی ترویج علم. ۱۵ بهمن ۹۵ حسینیه ارشاد. به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. حجم: ۳.۸ مگابایت

NRISP

جشنواره دانش آموزی ترویج علم(۱)

کلیپ کوتاه جشنواره دانش آموزی ترویج علم. ۱۵ بهمن ۹۵ حسینیه ارشاد. به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. حجم: ۳.۸ مگابایت

NRISP

بررسی سیر تحول و تحقق عدالت اجتماعی

دکتر محمدامین قانعی راد، مدیر گروه پژوهشی علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به عنوان میهمان در برنامه روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶ «زاویه» که بررسی سیر تحول و تحقق عدالت اجتماعی می پردازد حضور داشت.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما