صفحه اصلي > ساختار و سازمان > گروه های پژوهشی > اعضای هیأت علمی 

علم و جامعه

 • طبقه بندي: گروه پژوهشی علم و جامعه
  نام و نام خانوادگی: سید محمدامین قانعی راد
  تحصیلات: دکتری جامع شناسی
  مرتبه علمی: استاد
  نشانی الکترونیکی: ghaneirad@nrisp.ac.ir
  رزومه:
 • طبقه بندي: گروه پژوهشی علم و جامعه
  نام و نام خانوادگی: مصطفی مهرآیین
  تحصیلات:  
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: mehraeen@nrisp.ac.ir
  رزومه:

ترویج علم

 • طبقه بندي: گروه پژوهشی ترویج علم
  نام و نام خانوادگی: اکرم قدیمی
  تحصیلات: دکتری علوم سیاسی
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: ghadimi@nrisp.ac.ir
  رزومه:
 • طبقه بندي: گروه پژوهشی ترویج علم
  نام و نام خانوادگی: حسین محمدی دوستدار
  تحصیلات: دکترای عمران (سازه های بتنی)
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: mdoostdar.h@nrisp.ac.ir
  رزومه:
 • طبقه بندي: گروه پژوهشی ترویج علم
  نام و نام خانوادگی: حسین شیخ رضایی
  تحصیلات:  
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: sheykhrezaee@nrisp.ac.ir
  رزومه:

سیاست علم

 • طبقه بندي: گروه پژوهشی سیاست علم
  نام و نام خانوادگی: آرش موسوی
  تحصیلات: دکتری سیاستگذاری علم و فنّاوری
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: mousavi@nrisp.ac.ir
  رزومه:

 • طبقه بندي: گروه پژوهشی سیاست علم
  نام و نام خانوادگی: مریم صنیع اجلال
  تحصیلات: دکتری روابط بین‌الملل
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: saniejlal@nrisp.ac.ir
  رزومه:


 • طبقه بندي: گروه پژوهشی سیاست علم
  نام و نام خانوادگی: رضا نقی زاده
  تحصیلات: دکتری سیاستگذاری علم و فنّاوری
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: naghizadeh@nrisp.ac.ir
  رزومه:

آینده اندیشی

 • طبقه بندي: گروه پژوهشی آینده اندیشی
  نام و نام خانوادگی: امیر ناظمی اشنی
  تحصیلات: دکتری مدیریت تکنولوژی
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: nazemi@nrisp.ac.ir
  رزومه:
 • طبقه بندي: گروه پژوهشی آینده اندیشی
  نام و نام خانوادگی: امیرهوشنگ حیدری
  تحصیلات: دکتری آینده پژوهی
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: Heidari@nrisp.ac.ir
  رزومه:
 • طبقه بندي: گروه پژوهشی آینده اندیشی
  نام و نام خانوادگی: ناصر باقری مقدم
  تحصیلات: دکتری مدیریت تکنولوژی
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: bagheri@nrisp.ac.ir
  رزومه:
 • طبقه بندي: گروه پژوهشی آینده اندیشی
  نام و نام خانوادگی: مریم جوان شهرکی
  تحصیلات: دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: shahraki@nrisp.ac.ir
  رزومه:

علم سنجی

 • طبقه بندي: گروه پژوهشی علم سنجی
  نام و نام خانوادگی: مهدی پاکزاد بناب
  تحصیلات: دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فنّاوری
  مرتبه علمی: مربی
  نشانی الکترونیکی: Pakzad@nrisp.ac.ir
  رزومه:
 • طبقه بندي: گروه پژوهشی علم سنجی
  نام و نام خانوادگی: المیرا جنوی
  تحصیلات: دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: janavi@nrisp.ac.ir
  رزومه:
 • طبقه بندي: گروه پژوهشی علم سنجی
  نام و نام خانوادگی: شیما مرادی
  تحصیلات: دکتری کتابداری و اطلاع رسانی
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: moradi@nrisp.ac.ir
  رزومه:

اقتصاد علم

 • طبقه بندي: گروه پژوهشی اقتصاد علم
  نام و نام خانوادگی: ناصرعلی عظیمی
  تحصیلات: دکتری اقتصاد بين‌الملل
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: azimi@nrisp.ac.ir
  رزومه:

 • طبقه بندي: گروه پژوهشی اقتصاد علم
  نام و نام خانوادگی: دکتر حمید کاظمی
  تحصیلات: دکتری مدیریت بازرگانی
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
  رزومه:
 • طبقه بندي: گروه پژوهشی اقتصاد علم
  نام و نام خانوادگی: بهروز شاهمرادی
  تحصیلات: دکتری اقتصاد
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: shahmoradi@nrisp.ac.ir
  رزومه:

اخلاق علم وفناوری

 • طبقه بندي: گروه پژوهشی اخلاق علم و فنّاوری
  نام و نام خانوادگی: کیوان الستی
  تحصیلات: دکتری فلسفه علم
  مرتبه علمی: استادیار
  نشانی الکترونیکی: alasti@nrisp.ac.ir
  رزومه:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.
طراحی و برنامه نویسی شرکت آریانیک