به گزارش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست آنلاین کاربست علم و فناوری در آینده‌ی مراقبت های سالمندان از سلسله نشست های آنلاین گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دوشنبه ۲۸ تیرماه ساعت ۱۳ با سخنرانی دکتر سلیمه گوهری نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو کارگروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

از علاقه مندان دعوت میشود از طریق لینک زیر در این نشست مجازی شرکت کنند:

https://www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/geriatric-care