Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

به پایگاه اطلاع‌رسانی «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» خوش‌آمدید!
جهت عضویت اینجا کلیک نمایید.

آینده‌پژوهی: مروری بر روش‌های منتخب

شما اینجا هستید

پدیدآورنده(ها): 
سعید خزایی، امیر ناظمی، امیرهوشنگ حیدری، عزیز علیزاده، حامد کاشانی
ناشر: 
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سال انتشار: 
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۴۱-۸۸-۰
تعداد صفحات: 
۲۵۵صفحه
قیمت: 
۴۰۰۰۰تومان

آينده پژوهي در جهان و ايران به آهستگي دوران مشروعيت خود را به عنوان رشته اي دانشگاهي و حرفه اي سپري مي كند. در اين دوران گذار، تأييد و مشروعيت آينده پژوهي در گرو پاسخ به پرسش هاي معرفت شناسي، روش شناسي و برقراري پيوند با تصميم گيري و برنامه ريزي است. هرگونه تلاش براي استقرار آينده پژوهي نيازمند بررسي و كنكاش ديدگاه هاي گوناگون از آينده پژوهي است. اينك آينده پژوهي پس از سپري كردن دوران آرمان گرايي در واپسين سال هاي دهة هفتاد ميلادي، هم زمان با آغاز دهة نخست سدة بيست و يكم به تدريج مشروعيت حرفه اي و دانشگاهي خود را تجربه مي كند. در سال هاي اخير انديشمندان و اعضاي نهادهاي حرفه اي آينده پژوهي مي كوشند از راه رايزني و تضارب آرا در نشريات، هماي شها، كلاس هاي دانشگاهي و مقالات و با توسل به برخي روش ها و شگردهاي ويژه به اجماعي كمابيش فراگير در اين عرصه دست يابند. رسيدن به توصيفي همه پسند و فراگير از آينده پژوهي و تبيين چرايي و چيستي آن براي گسترش اين حوزة نوپديد، ضرورتي انكارناپذير است. در اين راستا اين كتاب علاوه بر اينكه مي تواند به عنوان مرجعي براي آموزش و تدريس در حوزه آينده پژوهي و سياست گذاري علم و فناوري مورد استفاده قرار گيرد، قادر خواهد بود به تقويت ظرفيت بومي آينده پژوهي و ارتقاء سطح گفتمان و شك لگيري ادبيات آينده پژوهي كشور نيز بيافزايد. كتاب پيش روي از يك پيش گفتار و هفت فصل تشكيل شده است. در پيش گفتار به مقوله روش‌های
متداول آينده‌پژوهی در ايران و جهان پرداخته شده است. در فصل اول به مرور مفاهيم آينده‌پژوهی، روش‌های آينده‌پژوهی، گستردگی روش‌ها، به كارگيری روش‌ها متداول در ساير حوزه‌ها، دسته‌بندی روش‌ها و بررسی دو روش برنامه‌ريزی بر پايه سناريو و همچنين كاربرد بازی براي درك الگوهای آينده ( اجرای بازی سركار) پرداخته شده است. در فصول بعدی كتاب نيز به ترتيب به روش‌های منتخبی از آينده‌پژوهی همچون روش دلفی؛ روش برنامه‌ريزی بر پايه سناريو (تكميلی)؛ روش آينده‌نگاری؛ روش تحليل برگذر؛ روش ره‌نگاشت فناوری؛ روش چشم‌اندازسازی و بالاخره روش تحليل تأثير بر روند پرداخته شده است.

تصویر جلد: 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی.

خبرنامه الکترونیک

ارتباط با ما